RCD Radiokomunikace a.s.

RCD Radiokomunikace a.s.

U Pošty 26
Staré Hradiště 533 52
www.rcd.cz

Informace o nabídce

Výpočet polohy bodu v trojrozměrném prostoru

Diplomová práce

 

Název práce:
Výpočet polohy bodu v trojrozměrném prostoru

Cíle práce:
Cílem této práce je nalézt a implementovat vhodný algoritmus pro výpočet okamžité polohy pohyblivého bodu v trojrozměrném prostoru.
Vstupními informacemi pro výpočet jsou vzdálenosti tohoto bodu od jiných, pevně umístěných, bodů v prostoru (minimálně 3). Tyto informace nemusí být dostupné v každém časovém okamžiku.
Druhou kategorií vstupních informací jsou hodnoty z akcelerometrů a gyroskopů umístěných na objektu, jehož poloha se zjišťuje. Tyto informace jsou dostupné v každém časovém okamžiku.
Výstupní informací jsou souřadnice bodu v pravotočivé kartézské soustavě souřadnic.
Student vybraný postup implementuje v některém z běžně používaných programovacích jazyků, například C, C++, C#, Java, případně v Matlabu.
Předpokládá se využití algoritmu při výpočtu polohy v reálném čase.

Doporučená literatura:
[1] OLŠÁK, Petr. ČVUT. Lineární algebra [online]. 2007 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z:
ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/linal.pdf
[2] C# Corner [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z:
http://www.c-sharpcorner.com/
[3] Code Project [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z:
http://www.codeproject.com/  

Předpokládané odborné požadavky:
Základní znalost Eukleidovského prostoru a soustavy souřadnic
Základy algoritmizace
Základy programovacích jazyků C, C++, C#, Java, případně Matlab

Předpokládané jazykové požadavky:
Angličtina: Mírně pokročilý

Informace o společnosti

RCD Radiokomunikace a.s.

Výzkum, vývoj a výroba radiokomunikačních zařízení v pásmu 40 MHz 8 GHz. Návrhy, projektování, montáže a servis rádiových sítí. Integrace bezpečnostních a rádiových systémů pro ochranu kritické infrastruktury.
  • Typ: Diplomová práce
  • Lokalita: Pardubický kraj
  • Obor: Elektrotechnika a komunikační technologie

Máte zájem o toto téma?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.