Hodnocení digitální zralosti firmy

1. Leadership, lidský potenciál, otevřenost firemní kultury vůči digitalizaci

Leadership

Vedení společnosti si je vědomo důležitosti digitální transformace?


V organizaci je pozice manažera „digitální transformace“ / případně tým, který se věnuje vedení digitální transformace a změnám v organizaci?


Vedení společnosti jasně komunikujeme vizi digitální transformace (interně i externě)?


Firemní kultura

V naší firemní kultuře vnímáme digitální transformaci jako základní předpoklad růstu firmy?


Jako společnost jsme ochotni přiměřeně riskovat, abychom podpořili inovace?


V naší společnosti dobře funguje sdílení informací a know-how?


Připravenost zaměstnanců

Organizace má jasnou strategii v oblasti HR související s digitální transformací?


Organizace již má potřebné digitální dovednosti a znalosti, aby fungovala efektivně?


2. Byznysový model, zákaznická orientace a digitální produkt

Byznysový model

Je Váš byznysový model "Pipeline" či "Platforma?"


Produkt

Je Váš produkt digitální či fyzický či hybrid?


Zákazníci

Pracujete se zákazníky i v digitálním světě?


Očekávané dopady na obchodní cíle

Očekáváte pozitivní dopady digitální transformace na obchodní cíle Vaší společnosti?


3. Operační model, digitální hodnototvorné prostředí a digitální řízení

Operační přístup a model

Jaký je Váš operační přístup?


Disponujete integrovaným operačním modelem?


Strategie a změny

Máte zpracovanou digitální strategii zaměřenou na propojování ICT přístupů a byznysových procesů s využitím datových zdrojů?


Co případně brání zavádění digitální strategie do Vaší společnosti?


Jak řešíte změny ve firmě?


Operační agilita a operační opatření

Jaký stupeň agility získávate prostřednictvím digitalizačních aktivit?


Jaká opatření k realizaci digitální transformace z operačního hlediska ve své firmě realizujete?


Očekávání spojené s operační digitalizací

Očekáváte radikální zvýšení efektivity díky digitalizaci?


Jaké záruční a pozáruční služby nabízíte pro své produkty?


4. Technologie

Jaké kontextuální technologie používáte?


Jaké modelovací technologie používáte?


Jaké operační technologie používáte?


Jaké informační technologie používáte?


Jaké transakční technologie používáte?


Na jaké technologické úrovni je zajištění digitální bezpečnosti Vaší firmy?


Jaké technologie využíváte pro práci s energiemi?


5. Práce s daty a datová kultura

Lidé a datová kultura


Byznysový model založený na datech


Operační model založený na datech


Jaké technologie k práci s daty používáte?


Rádi Vám zašleme vyhodnocení firmy e-mailem. Zanechte nám prosím kontaktní údaje: