JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA.

Základní údaje

Kontaktní údaje

JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA.
U mlýnského kanálu 687/7
187 00  Praha 8

Telefon: 731 431 497
E-mail: tomas.cerny.ext@siemens.com

Představení

Tomáš Černý provozuje vlastní advokátní kancelář s mezinárodní klientelou a zaměřením na obchodně právní poradenství zejména v oblastech obchodního práva, claim a risk managementu, litigation, Corporate Governance, M&A, projektů velkých investičních celků a výstavby nemovitostí. Dále se zaměřuje na právní poradenství v oblasti prevence a vedení soudních sporů i rozhodčích řízení, mezinárodních arbitrážních řízení a zastupování významných mezinárodních i národních koncernů zejména v elektrotechnickém, strojírenském, stavebním a automobilovém průmyslu.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců:
Obrat: