Cyklus Digitální revoluce CZ aneb Člověk versus technologie?
Regionální akce Ostrava – High performance computing: Kalkulačka nebo superpočítač?​

Kdy:    5. března 2019 od 9:00
Kde:    Národní superpočítačové centrum IT4Innovations VŠB-TUO, Studentská 6231, Ostrava - Poruba, Atrium v přízemí budovy Centra IT4Innovations

Akce je určena všem malým a středním podnikům a institucím, které mají zájem o proniknutí do podstaty high-performance computingu, inspirovat se aktuálními možnostmi využití superpočítání v každodenním provozu a objektivně si vyhodnotit, zda právě pro ně má zpracování velkých dat superpočítačem potenciál. Své úvodními vstupy k jednotlivým blokům programu přednesou prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast Průmyslu 4.0 Jiří Holoubek a slovenský ekonom a vizionář prof. Peter Staněk, dále vystoupí odborníci z VŠB-TUO i dalších univerzit a zástupci firem, které úspěšně využívají high-performance computingu ke zvýšení svého náskoku před konkurencí.

Více informací a registrace na www.digitalnirevoluce.cz. Vstup je pro členy ElA bezplatný, více informací poskytne sekretariát asociace.