Cyklus Digitální revoluce CZ aneb Člověk versus technologie?
Regionální akce Plzeň – Robotické obrábění: Dláto & kladivo nebo robot?

Kdy:    5. června 2019 od 9:00
Kde:    VTP Plzeň, Teslova 3, Plzeň, Velká konferenční místnost ve 2. patře hlavní budovy

Akce je určena všem malým a středním podnikům a institucím, které mají zájem proniknout do podstaty robotického obrábění, inspirovat se aktuálními možnostmi jeho využití ve svém každodenním provozu i soukromém životě a objektivně si vyhodnotit, zda právě pro ně má širší využívání robotiky v obráběcích činnostech potenciál. Své úvodní vstupy k jednotlivým blokům programu přednesou prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast Průmyslu 4.0 Jiří Holoubek a slovenský ekonom a vizionář prof. Peter Staněk, dále vystoupí odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni  i z firem se specializací na tematiku nasazení robotů do firemních procesů s akcentem na procesy obráběcí.

Akce bude doprovázena praktickými ukázkami využití robotů v obráběcích činnostech s možností si je vyzkoušet a diskutovat o nich s přítomnými odborníky.

Více informací a registrace na www.digitalnirevoluce.cz. Vstup je pro členy ElA bezplatný, více informací poskytne sekretariát asociace.