ElectroJobs 2022

 

Dne 13. 9. 2022 na FEKT VUT v Brně se uskuteční již třetí setkání ElectroJobs.

Cílem setkání reprezentací elektrotechnických, elektronických a IT firem na straně jedné a středních škol, gymnázií a vysokých škol je navázat přímou spolupráci mezi konkrétními subjekty. Rádi bychom, aby se opět potkali zástupci škol a firem a navázali a prohloubili vzájemnou spolupráci. Základem setkání tak budou krátké prezentace nosných oborů ve školách a souhrn požadavků, čím by mohl průmysl škole pomoci (výuka, vzdělávání pedagogů, exkurze, stipendia, zadávání ročníkových prací …). Od firem očekáváme stručné prezentace o firmě a opět výčet možností, co je firma schopná/ochotná pro školy zařídit/pomoci/připravit.  Vítané jsou i prezentace odkazující na dobrou spolupráci – pokud vám něco funguje, podělte se s ostatními.

Více informací najdete na stránkách www.electrojobs.cz.