KyberRobot je dnes již tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Její vznik se datuje do roku 2007, zakladatelem a duchovním otcem byl doc. Ing. Josef Janeček, CSc., dlouholetý pedagog na Katedře technické kybernetiky a později Katedře řídicí techniky Technické univerzity v Liberci.

Smyslem soutěže je podpořit kreativní myšlení a konstrukční schopnosti mladé generace a vytvořit platformu pro setkávání nejenom dětí a mládeže se zájmem o robotiku, ale i pedagogů všech stupňů škol, vedoucí volnočasových zájmových kroužků a rodičů.

VYHLÁŠENÍ 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Termín: sobota 25. ledna 2020

Děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. vyhlašuje 13. ročník soutěže KYBERROBOT:

TERMÍN A MÍSTO
Soutěž proběhne v sobotu 25. ledna 2020 v prostorách Technické univerzity v Liberci, ve 3. patře budovy G, Studentské náměstí č. 1, Liberec. Parkování možné v ulicích Husova, Bendlova, Čížkova, doprava MHD linkami 15 a 19, zastávka Technická univerzita, případně tramvaj č. 3 směr Lidové sady, zastávka Botanická zahrada.
Účast v soutěži je bezplatná!
Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže včetně doprovodu zdarma.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:00 - 10:00 registrace účastníků,
10:00 - 10:15 slavnostní zahájení, promluva děkana FM TUL prof. Plívy,
10:15 - 12:00 první část soutěže v kategorii A a B,
12:00 - 12:30 přestávka,
12:30 - cca 15 h první část soutěže v kategorii A a B,
cca 15:30 - 16 h vyhlášení vítězů.
Přesný rozpis pořadí soutěžících bude dán k dispozici během registrace.

Více informací včetně registrace naleznete zde.