Smart Business Festival CZ

Zveme Vás k online sledování programu Smart Business Festivalu CZ 2020-21, který se uskuteční ve středu dne 27. ledna 2021 od 9:00 (link k online sledování: zde), a to paralelně a ve vzájemné synergii s druhým dnem First Annual EU EDIH Event (taktéž online, a to ve dnech 26. – 27. 1.)

Program obou akcí se podařilo sladit a propojit, a to v těchto bodech: 

  1. Na úvod Smart Business Festivalu CZ vystoupí spolu s panem ministrem Havlíčkem a vládním digitálním koordinátorem Dzurillou i zástupce Evropské komise, DG CONNECT (nově jmenovaný ředitel sekce pro Řízení digitalizace průmyslu pan Yves Paindaveine), který uvede souvislosti s probíhajícími aktivitami na evropské úrovni a rolí digitalizace i digitálních inovačních hubů v procesu obnovy evropské ekonomiky a společnosti po covidové krizi
  2. Do programu EU EDIH eventu bude mezi (13:00 – 14:00) zařazen i neformální bod – představení českých kandidátů na EDIHy, který bude synergicky a na téže online komunikační platformě vzájemně propojovat náš Smart Business Festival a paralelně probíhající EU EDIH Event.

Budete-li mít zájem se diskuze českých EDIH kandidátů aktivně zapojit, je potřeba, abyste byli zaregistrováni k účasti na EU EDIH Eventu a optimálně dali zprávu paní Šamanové (samanova@czechinno.cz) tak, aby Vás mohla přizvat do uzavřené online skupiny, v rámci které prezentace a diskuze proběhnou. Prosím, berte na vědomí, že počet míst pro účastníky aktivně zapojené do této skupiny je limitován technickými možnostmi organizátora (Luxinnovation) a že přednost dostanou zástupci nominovaných českých kandidátů na EDIHy, které MPO oficiálně vyhlásí k 25. 1.

V případě Vašeho zájmu pouze o pasivní sledování diskuzí lze využít linku na stream ze Smart BusinessFestivalu: https://smartbusinessfestival.cz/stream-2021/ - připomínám, že diskuze CZ EDIH kandidátů s Evropskou komisí a zástupci projektu DIHNET se tedy uskuteční v rámci jeho programu 27. 1. mezi 13:00 – 14:00.

Více informací poskytne:

Mgr. Tereza Šamanová     
M: +420 723 074 150
E: samanova@czechinno.cz 
www.czechinno.cz