Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Základní údaje

Kontaktní údaje

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Technická 2
166 27  Praha 6 – Dejvice

Telefon: +420 224 352 015 / +420 224 352 016
Fax: 224 310 784
E-mail: dean@fel.cvut.cz
Web: www.fel.cvut.cz

Představení

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském (Bc.), magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.)studiu a probíhá v šesti studijních programech, jako např. Elektrotechnika a informatika, Softwarové technologie a management, Kybernetika a robotika a další. Výzkumné a vývojové práce jsou zajisťovány v následujících oblastech: měřicí systémy, akustické snímače (převodníky), pokročilé radiové systémy, podpora inteligentního rozhodování a řídicí systémy, CIM, robotika, řízení v reálném čase, modelování a řízení dynamických systémů, biomedicinské inženýrství, senzory a mikrosystémy, navrhování, modelování, simulace a diagnostika mikroelektronických a optoelektronických struktur, analýza a syntéza obvodů v A/D systémech, mikrovlnné technologie, technologie milimetrových vln, osvětlovací systémy, energetické systémy, řízení pohonů a jiné. Fakulta dále nabízí programy a kurzy pro podporu výuky, dalšího a vzdělávání, nejen doma, ale i v zahraničí. Zájemcům o celoživotní vzdělávání nabízí kurzy, které seznamují s vývojem v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 650
Obrat: N/A