Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Základní údaje

Kontaktní údaje

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Technická 3058/10
616 00  Brno

Telefon: +420 541 146 335 / +420 541 146 334
E-mail: dekan@feec.vutbr.cz
Web: www.fekt.vutbr.cz

Představení

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně poskytuje VŠ vzdělání ve všech stupních vzdělávacích činností, tj. v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Těžištěm výukových aktivit fakulty jsou studijní programy spadající do vzdělávacích oblastí Elektrotechnika, Kybernetika, Informatika a Energetika. V rámci podpory interdisciplinárního vzdělávání s přesahem do elektrotechniky jsou na fakultě akreditovány i mezioborové studijní programy z oblasti biomedicínského inženýrství, audio inženýrství nebo kybernetické bezpečnosti.

Výzkum a vývoj je soustředěn hlavně ve dvou výzkumných centrech CVVOZE a SIX, která jsou orientována zejména na následující odborné oblasti:

  • Elektronické komunikační technologie a komunikační systémy nových generací.
  • Elektrotechnologie, včetně mikroelektronických systémů a nanoelektroniky.
  • Automatizace technologií a procesů, včetně robotiky.
  • Energetika a výkonová elektronika a elektrotechnika.
  • Biomedicínské inženýrství.

 

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 350
Obrat: N/A