Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Základní údaje

Kontaktní údaje

Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Božetěchova 2
612 66  Brno

Telefon: +420 541 141 144 / +420 541 141 265
Fax: 541 141 246
E-mail: info@fit.vutbr.cz
Web: www.fit.vutbr.cz

Představení

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v tříletém bakalářském (Bc.), dvouletém magisterském (Ing.) a čtyřletém doktorském (Ph.D.) studijním programu Informační technologie. V bakalářském studijním programu se otevírá jeden obor, Informační technologie. Navazující magisterský studijní program je členěn na celkem 9 oborů, Bezpečnost informačních technologií, Bioinformatika a biocomputing, Informační systémy, Inteligentní systémy, Management a informační technologie, Matematické metody v informačních technologiích, Počítačová grafika a multimédia, Počítačové a vestavěné systémy, Počítačové sítě a komunikace. O studium v magisterském studijním programu se mohou ucházet absolventi bakalářského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření. Doktorský studijní program má jeden obor,Informační technologie. O studium v doktorském studijním programu Informační technologie se mohou ucházet absolventi magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 150
Obrat: N/A