Národní technické muzeum

Základní údaje

Kontaktní údaje

Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78  Praha 7

Telefon: +420 220 399 101 / +420 220 399 241
Fax: 220 399 200
E-mail: firstname.surname@ntm.cz
Web: www.ntm.cz

Představení

Národní technické muzeum se svým sortimentem 60 000 trojrozměrných sbírkových předmětů patří k nejstarším a největším technickým muzeím na světě. Sbírky obsahují takové unikáty jako astronomické přístroje ze 16. století, se kterými pracoval Tycho Brahe, první automobil vyrobený v českých zemích, některé z nejstarších ve světě a mnoho dalších unikátních předmětů. Ve svých stálých expozicích muzeum představuje sbírky z oblasti dopravy, hornictví, architektury, astronomie,fotografie, tisku, technologie každodenního života, historie Národního technického muzea a historie motorů. Sbírky zahrnují rovněž rozsáhlý archiv dějin techniky a průmyslu a knihovnu s asi 250 000 svazky. Po dlouhodobé rekonstrukci muzea je v současnosti zpřístupněno dvanáct stálých expozic: Doprava, Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Fotografický ateliér,Hornictví, Hutnictví, Chemie kolem nás, Interkamera, Měření času, Tiskařství, Technika v domácnosti, Technika hrou.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 114
Obrat: N/A