ZPA Smart Energy a.s.

Základní údaje

Kontaktní údaje

ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821
541 01  Trutnov

Telefon: +420 499 907 111
Fax: 499 907 497
E-mail: zpa@zpa.cz
Web: www.zpa.cz

Představení

ZPA Smart Energy a.s. je největší český výrobce elektroměrů, hromadného dálkového ovládání a moderních měřících systémů. Opírá se o dlouhodobé zkušenosti, neboť vznikla již v roce 1958, a aplikuje moderní poznatky – ve vývojových pracovištích pracuje téměř čtvrtina kmenových zaměstnanců. Společnost sídlí ve východních Čechách v Trutnově, kde koncentruje významnou část svých výrobních kapacit. Další pracoviště a pobočky jsou v Praze, Berlíně, Prištině a Sofii. Na českém trhu zaujímá výsadní postavení. Vedle domácího trhu se jí však také podařilo proniknout na ty zahraniční - ať už na rozvíjející se trhy střední a východní Evropy a Balkánu (např. Polsko, Slovensko, Litva, Kosovo, Bulharsko či Makedonie), tak i do zemí západní Evropy (Německo, Švýcarsko, Holandsko, apod.). Portolio výrobků ZPA Smart Energy je cíleně nasměrováno na měření a ovládání elektrické energie. Digitální elektronické elektroměry umožňují velmi přesné měření a předávají data do řídích centrál. Smart metry pak dokáží díky obousměrné komunikaci spotřebu řídit. Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001 : 2009,ČSN EN ISO 14 001 : 2005, ČSN OHSAS 18001 : 2008 a také má Certifikát o systému managementu jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů dle směrnice MID.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 160
Obrat: 400 mil. CZK

Obory činnosti

Neuvedeny