Pilz Czech s.r.o.

Základní údaje

Kontaktní údaje

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00  Praha 4

Telefon: +420 222 135 353
Fax: +420 296 374 788
E-mail: info@pilz.cz
Web: www.pilz.cz

Představení

Pilz Vám nabízí řešení pro kompletní automatizaci. Od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů – včetně bezpečnosti a automatizace! U všech komponent a systémů hraje důležitou roli bezpečné uvedení do provozu, jednoduchá manipulace a snadná diagnostika! Využijte výhod flexibilního řešení automatizace – od malých strojů až po velká zařízení. Není podstatné, zda chcete standardizovat a zajistit bezpečnost – nebo hledáte řešení pro kompletní automatizaci. Pilz nabízí rozšiřitelná řešení pro uspokojení jakýchkoli požadavků – od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů. Řídicí technika poskytuje četné možnosti využití včetně monitorování bezpečnosti elektrického zařízení a různých funkcí až ke komplexnímu řízení strojů. Společně s různými řídicími systémy zajistí bezpečné senzory a decentralizované moduly pro efektivní užívání strojů a zařízení v souladu s normami. V oblasti techniky pohonů zahrnuje nabídka bezpečnostní funkce integrované do samotných pohonů, bezpečné logické funkce a propojení, senzoriky a akčních členů. Návrh, programování, zprovoznění, diagnostika a vizualizace mohou být rychle a jednoduše dosaženy použitím automatizačního software firmy Pilz.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 10
Obrat: 60 mil. CZK