Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Základní údaje

Kontaktní údaje

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Čichnova 982/23
624 00  Brno

Telefon: +420 541 123 111 / +420 541 123 222
E-mail: info@cichnovabrno.cz
Web: www.cichnovabrno.cz

Představení

Škola je komplexní vzdělávací zařízení nadregionálního typu, která má již téměř sedmdesátiletou tradici v přípravě na povolání. Škola plní tyto funkce: nadregionální centrum vzdělávání s komplexními školskými službami, tj. včetně domova mládeže a stravováním; centrum celoživotního učení; místní komunitní centrum; domov mládeže a stravování pro žáky ostatních středních škol.

Technické obory: Telekomunikace - Mobilní aplikace; Inteligentní sítě a zařízení. Informační technologie - Informační technologie; Kybernetická bezpečnost; Mechanik informačních technologií. Zabezpečení dopravy - Mechanik zabezpečovacích zařízení; Elektromechanik.

Netechnické obory: Bankovnictví a pojišťovnictví - Bankovnictví a pojišťovnictví. Logistické a finanční služby - Logistika; Logistické a finanční služby; Logistika a přeprava.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 206
Obrat: 100 mil. CZK