Kateřina Decknerová

Základní údaje

Kontaktní údaje

Kateřina Decknerová
Zahradní 439
384 02  Lhenice

Představení

Personalistika (nastavení, popis a realizace personálních procesů - nástup, zapracování, změny, vzdělávání, odměňování, motivace a hodnocení zaměstnanců), zajištění souladu s legislativou (např. BOZP, lékařské prohlídky), práce s vedoucími a rozvoj týmů.

Vzdělávání - lektor měkkých dovedností dle potřeb firmy (např. vedení a motivace týmu, předávání instrukcí podle metodiky TWI, prezentace, telefonování, vedení porad, moderace workshopů).

Speciální projekty: Manuál šéfa 4.0, skečnouting, myšlenkové mapy.

Individuální koučink.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 0
Obrat: