Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Základní údaje

Kontaktní údaje

Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511
760 05  Zlín

Telefon: +420 576 035 221
E-mail: dekanat@fai.utb.cz
Web: www.fai.utb.cz

Představení

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně patří mezi vysoce progresivní a nejlépe hodnocená pracoviště v České republice. Samotná Univerzita patří mezi 5 % nejlépe hodnocených univerzit světa. Hlavní náplní práce je vysoce odborná edukační činnost korespondující s úrovní světového poznání synergicky propojená s excelentním aplikovaným výzkumem a praxí. Odbornou úroveň fakulty zajišťují tato pracoviště: Ústav informatiky a umělé inteligence, Ústav automatizace a řídicí techniky, Ústav elektroniky a měření, Ústav řízení procesů, Ústav počítačových a komunikačních systémů a Ústav bezpečnostního inženýrství. Díky velmi dobrým výsledkům v základním a aplikovaném výzkumu je Fakulta aplikované informatiky akreditována jako pracoviště umožňující habilitační (doc.) a jmenovací řízení (prof.) v oborech Aplikovaná informatika a Řízení strojů a procesů. Trvalý růst odborných kompetencí pracovníků je zajištěn aplikovaným talent managementem v souladu s baťovskými principy. V současné době je Fakulta akreditována poskytovat vysokoškolské vzdělání v těchto studijních programech: Softwarové inženýrství, Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci (specializace: Inteligentní systémy s roboty, Průmyslová automatizace), Informační technologie (specializace: Softwarové inženýrství, Kybernetická bezpečnost), Bezpečnostní technologie, systémy a management.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců:
Obrat: