Elektroprim-Koutník, a.s.

Základní údaje

Kontaktní údaje

Elektroprim-Koutník, a.s.
Baarova 3/58
140 00  Praha 4

Telefon: 739 419 481
E-mail: elektroprim@elektroprim.cz
Web: www.elektroprim.cz

Představitelé

Pavel Koutník
předseda představenstva

Ing. Adam Koutník
místopředseda představenstva

Představení

Zajištujeme elektrotechnické montáže. Od vypracování projektu, až po kompletní realizaci. 

Předmětem podnikání jsou činnosti při externích elektrotechnických montážích silno i slaboproudých od projektu přes zajišťování a kompletaci potřebných dodávek investičního i montážního materiálu, pro vedení vlastních montážních prací až po výchozí revize a uvedení do provozu. Tyto činnosti jsou prováděny ve všech odvětvích Národního hospodářství a u zakázek jakéhokoliv rozsahu.

O společnosti

Naše společnost byla založena v květnu 1990 jako jedna z prvních elektrotechnických firem po změně politického klimatu v roce 1989. Do konce roku 1998 fungovala jako privátní podnik pod jménem Ivo Koutník-Elektroprim, kdy byl podnik vzhledem ke stále rozšiřujícímu se poli působnosti a k rostoucímu významu podniku transformován na akciovou společnost pod jménem Elektroprim-Koutník, a. s.

V současné době jsou předmětem činnosti společnosti externí elektrotechnické montáže silnoproudé i slaboproudé, zabezpečované komplexně od projektu a realizace až po závěrečná měření a uvedení díla do provozu. Podle přání zákazníků naše společnost tyto činnosti zajišťuje i jednotlivě. Při zpracování projektové dokumentace v našem Eplan studiu úzce spolupracujeme se zákazníkem, abychom společně nalezli nejvhodnější řešení z hlediska kvality, spolehlivosti i ceny, přičemž plně respektujeme individuální speciální požadavky na použité komponenty a jeho projektová řešení. Zcela samozřejmě přijímáme projekty zpracované i jinými organizacemi, které nám dodá zákazník a realizujeme je. Zajišťujeme podle přání zákazníka v co nejkratších termínech dodávky montážního i investičního materiálu, a to od všech významných výrobců elektrotechnického materiálu a zařízení po celé České republice i v zahraničí.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců: 40
Obrat: 150 mil. CZK