Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Základní údaje

Kontaktní údaje

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15  Praha 1

Telefon: +420 224 851 111
Fax: 224 811 089
E-mail: posta@mpo.cz
Web: www.mpo.cz

Představení

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

  • průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství;
  • podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti;
  • vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky;
  • podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;
  • technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
  • elektronické komunikace a poštovní služby.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců:
Obrat: