Odborový svaz KOVO

Základní údaje

Kontaktní údaje

Odborový svaz KOVO
nám. W. Churchila 2
113 59  Praha 3

Telefon: +420 234 462 641
Fax: 234 462 632
E-mail: oskovo@cmkos.cz
Web: www.oskovo.cz

Představení

Odborový svaz KOVO je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je prosazování důstojné pracovních a sociálních podmínek a obhajoba oprávněných zájmů jeho členů. OS KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje více než 125000 členů nejen z kovoprůmyslu. Kromě činnosti v této profesní oblasti se aktivně podílí na řešení problémů státní sociální politiky, zaměstnanosti a postavení zaměstnanců a prosazuje principy demokracie a občanské snášenlivosti. OS KOVO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a řady mezinárodních odborových sdružení (IndustriAll Global a IndustriAll Europeú).

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců:
Obrat: