Svaz průmyslu a dopravy ČR

Základní údaje

Kontaktní údaje

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11
190 05  Praha 9

Telefon: +420 225 279 101
Fax: 225 279 100
E-mail: spcr@spcr.cz
Web: www.spcr.cz

Představení

Svaz průmyslu a dopravy

  • je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
  • je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
  • jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
  • hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců:
Obrat: