Technologická agentura České republiky

Základní údaje

Kontaktní údaje

Technologická agentura České republiky
Evropská 1692/37
160 00  Praha 6

Telefon: +420 234 611 111
Fax: 234 611 112
E-mail: info@tacr.cz
Web: www.tacr.cz

Představení

TA ČR je zřízena zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Dále je správcem rozpočtové kapitoly zabezpečujícím mimo jiné přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně hodnocení a výběru návrhů programových objektů; dále podporuje komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců:
Obrat: