RETELA, s.r.o.

Základní údaje

Kontaktní údaje

RETELA, s.r.o.
Neklanova 152/44
128 00  Praha 2

Telefon: +420 251 564 622 / +420 602 590 844
Fax: 224 910 383
E-mail: retela@retela.cz
Web: www.retela.cz

Představení

Společnost RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému RETELA, který v mezích Evropských směrnic pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (EEZ) a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností výrobců a dovozů elektrických a elektronických zařízení.

Od poloviny roku 2005 tento systém postupně buduje síť logistických partnerů, zpracovatelů, sběrných míst a dalších partnerů systému, kteří dohromady vytvářejí zázemí pro zajištění servisu pro 1 174 povinných osob, klientů KS RETELA, kteří se k tomuto systému hlásí napříč všemi deseti skupinami EEZ. Pro dalších asi 4 000 klientů zajišťuje RETELA služby v oblasti  budoucí recyklace fotovoltaiky.

RETELA od svého založení řeší sběr, svoz a zpracování jak zařízení z domácností (B2C), tak i zařízení profesionálních (B2B).

Kolektivní systém RETELA je členem evropského fóra kolektivních systémů – WEEE Forum, jež sdružuje přes 30 kolektivních systémů z EU, Švýcarska a Norska. Zde se podílí na přípravě mezinárodních standardů pro oblast EEZ. RETELA je také členem mezinárodní organizace WEEELABEX Organization. Mezinárodní standardy WEEELABEX stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí, lidského zdraví a bezpečnosti založených především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických  zařízení (OEEZ).

Systém RETELA dává důraz na udržování optimální úrovně příspěvků, které od počátku patří k nejnižším v ČR, a to nejen díky průběžnému systému financování („pay-as-you go“), ale i díky racionálnímu nerozlišování mezi tzv. historickými a nehistorickými EEZ.

Klienti RETELY oceňují také minimální zatěžování administrativní agendou, včetně v praxi neoblíbeného viditelného uvádění příspěvku.

PV CYCLE a RETELA spolupracují v oblasti zpětného odběru a recyklace fotovoltaických (FV) modulů v České republice. Více informací zde.

Ekonomické ukazatele

Zaměstnanců:
Obrat: