Pozvánka na seminář pro zájemce o podporu – Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro průmyslové oblasti za použití sítí 5G

Zveme vás na seminář, který se uskuteční dne 05-03-2024 od 13 hodin online. Registrovat se můžete zde.

Informace k výzvě

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje III. Výzvu Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – Investice č. 6 Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro průmyslové oblasti za použití sítí 5G; 

V rámci této průběžné Výzvy budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude urychlení vývoje komerčně použitelných aplikací pro sítě 5. generace pomocí demonstrativních projektů. Výzva je administrována v sytému MS 2014+

Příjem žádostí bude zahájen 5. 1. 2024

Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2024

Celková alokace na tuto výzvu činí 360 050 000 Kč.

Více informací a všechny potřebné dokumenty naleznete zde.

 

Zdroj: MPO