Webinář

Prověřování přímých zahraničních investic z bezpečnostních důvodů v ČR

 

 

Dne 1. května 2021 vstupuje v účinnost zákon č. 34/2021 Sb. o prověřování přímých zahraničních investic, který umožní prověření investic ze třetích zemí do českých firem, které jsou zásadní pro bezpečnost České republiky a jejího vnitřního či veřejného pořádku.

Jedním z důležitých faktorů, které je nutné brát v potaz při plánování některých zahraničních investic do bezpečnostně citlivých sektorů, je jejich možný dopad na bezpečnost či veřejný a vnitřní pořádek státu, ve kterém ke kapitálovému vstupu dochází. I když je naprostá většina zahraničních investorů vedena čistě obchodními zájmy, existuje nezanedbatelné riziko, že akvizice může být vedena i jinými motivy, než je dosahování ekonomického zisku. Riziko může představovat odcizení klíčových dat, duševního vlastnictví, či pokud se jedná kontrolu nad firmou patřící do kritické infrastruktury, i ohrožení řádného fungování celého státu.

Účinnou obranou vůči těmto rizikům představuje nově zřízený mechanismus, který umožní prověřit, zda vybrané zahraniční investice představují bezpečnostní hrozbu nebo nikoli. Nastavení systému nebude zbytečně zatěžovat nerizikové investory a zaručí zachování otevřeného investiční prostředí v České republice. Tento národní prověřovací mechanismus začne fungovat dne 1. května 2021, kdy vstupuje v účinnost zákon č. 34/2021. Sb. o prověřování zahraničních investic.

Hlavním cílem webináře je rozšířit povědomí českých firem o tomto tématu a představit nejdůležitější body zákona č.34/2021 o prověřování zahraničních investic.  

Datum: 8. 4. 2021
Čas: 15:00-16:00
Místo konání: online webinář přes Microsoft Teams

Kapacita účastníků: 300

Účast na webináři je bezplatná. Registrace provádějte do úterý 6. dubna 2021 prostřednictvím webového formuláře ZDE.