Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Pod Lisem 129
Praha 8 171 02
www.ezu.cz

Informace o nabídce

Návrh postupu praktického použití rozšířené aplikace výsledků zkoušek (EXAP)

Téma závěrečné práce:

Návrh postupu praktického použití  rozšířené aplikace výsledků zkoušek (EXAP)

Zadání:

  1. Analyzovat postupy uplatňované v normě ČSN EN 50576 u rozšířená aplikace výsledků zkoušek (EXAP), která bude povinně aplikována při zkouškách kabelů u reakce na oheň.
  2. Navrhnout srozumitelný postup použití při posuzování kabelů.
  3. Připravit softwarovou podporu, která by po vkládání hodnot zjištěných při zkouškách výsledky vyhodnotila, potvrdila aplikovatelnost metody, případně navrhla modifikaci zkoušek, které by vyplynuly z výsledků zkoušek. (Např. excelový počítací soubor apod.)

Informace o společnosti

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. je společností s  dlouhodobou tradicí a zkušenostmi. Od roku 1926 poskytujeme služby zkoušení a certifikace výrobků, převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších výrobků. Jsme členy významných evropských a světových certifikačních systémů, u mnoha z nich členy zakládajícími. Poskytujeme služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádíme kalibrace, metrologická ověřování, vývojové a funkční testy.

Elektrotechnický zkušební ústav není člen ElA, ale spolupracující organizací.
  • Typ: Bakalářská/diplomová práce
  • Lokalita: Praha
  • Obor: Elektrotechnika

Máte zájem o toto téma?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.