Setkání elektrotechniků zaměřené na vědu, výzkum a inovace
17. 06. 2021, CEITEC VUT Brno

 

     

 

Elektrotechnická asociace České republiky společně s Středoevropským technologickým institutem CEITEC v Brně Vás zvou na konferenci k možnostem spolupráce podnikatelské sféry s výzkumnými organizacemi. Ta se uskuteční ve čtvrtek 17. června od 10:00 hodin zde:

CEITEC Vysoké učení technické v Brně
Budova S
Purkyňova 656/123
612 00 Brno

Mapa zde. Parkování je možné v areálu CEITEC.

Akce je určena pro členy asociace, bez konferenčního poplatku, je však podmíněna registrací.

Program

Úvod, vytyčení cíle konference, vysvětlení pojmů účinná spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi, moderování konference
Ing. Jiří Holoubek, prezident ElA, člen Rady vlády VVI.

Uplatnění nepřímé podpory výzkumu a vývoje
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng., VUT Brno, člen Rady vlády VVI.

Představení hlavních projektů a laboratoří ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC VUT
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., ředitel CEITEC VUT.

Představení Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. a možnosti spolupráce podniků s ústavem
prof. Ing. Josef Lazar, Dr., pověřený řízením ÚPT AV ČR.

Blockchain v kvalitě, využitelnost nové technologie ve VVI
Ing. Jan Prokš, Ph.D., ředitel ElA.

Součástí konference bude návštěva a představení vybraných laboratoří CEITEC.

Po ukončení konference, cca ve 14:00 hodin, Vás Elektrotechnická asociace zve na raut, při kterém bude pokračovat neformální diskuze účastníků konference.

Video z konference najdete zde.

Prezentace