ElectroJobs

Cíle setkání

Cílem setkání reprezentací elektrotechnických, elektronických a IT firem na straně jedné a středních škol, gymnázií a vysokých škol je navázat přímou spolupráci mezi konkrétními subjekty. Rádi bychom, aby se opět potkali zástupci škol a firem a navázali a prohloubili vzájemnou spolupráci. Základem setkání tak budou krátké prezentace nosných oborů ve školách a souhrn požadavků, čím by mohl průmysl škole pomoci (výuka, vzdělávání pedagogů, exkurze, stipendia, zadávání ročníkových prací …). Od firem očekáváme stručné prezentace o firmě a opět výčet možností, co je firma schopná/ochotná pro školy zařídit/pomoci/připravit.  Vítané jsou i prezentace odkazující na dobrou spolupráci – pokud vám něco funguje, podělte se s ostatními.

Program

09:30 - 10:00  Registrace účastníků
10:00 - 10:30  Přivítání hostů, zdravice děkana FEKT VUT, zdravice prezidenta Elektrotechnické asociace ČR a představení její členské základny
10:30 - 11:00  Co přináší spolupráce se společností EPLAN studentům FEKTu a nejen jim? / Ota Formánek, EPLAN ENGINEERING a Branislav Bátora, FEKT VUT
11:00 - 12:00  Pohled firem na absolventy středních a vysokých škol / Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR
12:00 - 13:00  Raut
13:00 - 18:00  Prezentace škol a firem + diskusní panel
18:00               Konec konference

Kdy a kde?

13. 9. 2022 na FEKT VUT v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Mapa zde.

Prezentace

Úvodní prezentace

Prezentace firem

Prezentace škol