Členské organizace

ModemTec s. r. o.

Společnost ModemTec s.r.o. se již přes 20 let úspěšně zabývá vývojem a výrobou zařízení pro komunikaci po stávajících nízkonapěťových i vysokonapěťových energetických rozvodech umožňujících spolehlivý přenos dat až na vzdálenosti několika desítek kilometrů. Nejnovější produkt z portfolia společnosti ModemTec s názvem PD Doctor monitoring se zaměřuje na online detekci a diagnostiku částečných výbojů.

PD Doctor monitoring
- zvyšuje provozní spolehlivost a bezpečnost dodávek el. energie
- snižuje produkci CO2 emisí
- snižuje provozní náklady / náklady na údržbu
- přispívá k predikci a prodloužení zbytkové životnosti systému
- ve spojení s využitím komunikace po VN vedení poskytuje unikátní komunikační kanál pro automatizaci a spolehlivé řízení distribuční sítě

PD Doctor monitoring přináší precizní a spolehlivou diagnostiku a monitoring izolačních stavů VN vedení a zařízení v rozvodnách a trafostanicích. Zvyšuje spolehlivost dodávky elektrické energie díky online detekci poškození el. vedení a okamžitě identifikuje a reportuje anomálie provozních stavů. Systém ukládá online data a plní tak i funkci "černé skříňky", kdy lze analyzovat historii průběhu provozních stavů, včetně událostí těsně před poruchou.

Online monitoringem částečných výbojů lze sledovat průběh degradace el. vedení a zařízení a včas indikovat potřebu zásahu a lépe tak naplánovat opravy. PD Doctor monitoring umožňuje snižování doposud nezbytných nákladů na profylaktiku až o desítky tisíc Kč na trafostanici ročně a eliminuje terénní výjezdy.

PD Doctor monitoring pomáhá chránit jakákoliv elektrická zařízení - generátory, el. motory, transformátory kabelové rozvody, vzdušné rozvody, vlastní rozvodny a stykovny. Online měření výrazně snižuje náklady na instalaci nových zařízení důsledným využívání technické životnosti stávajících zařízení. Ty tak lze bezpečně a spolehlivě provozovat až do fyzického (a nikoliv pouze teoretického a statistického) konce životnosti.

Moog Brno s.r.o.

Synchronní servomotory a motory s permanentními magnety s vysokou dynamikou a přesností. Synchronní a asynchronní lineární motory. Palubní generátory a elektrické spouštěče pro leteckou techniku. Certifikační zkoušky s mezinárodní platností. Zavádění systémů jakosti dle ČSN EN ISO 9000. Moog Brno s.r.o. má zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001.

OBO BETTERMANN s.r.o.

OBO Bettermann je společnost se sídlem v německém Mendenu. Skupina společností, která je od svého založení v roce 1911 v rodinném vlastnictví, působí v oblasti elektroinstalačních a stavebních instalačních technologií, je zastoupena ve více jak 60ti zemích světa a má 40 dceřiných společností a výrobních závodů po celém světě. Ve firmě působí zhruba 4 500 zaměstnanců.

OBO Bettermann je výrobcem instalačních systémů pro elektrotechnickou infrastrukturu budov a systémů s přibližně 30 000 elektrotechnickými výrobky a službami pro průmysl, obchod a infrastrukturní zařízení.

Produktová řada OBO je rozdělena do tří oblastí použití – průmyslová instalace, instalace budov a ochranná instalace.

OEZ s.r.o.

 

OEZ je tradiční firmou, která je už osm desítek let komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Od roku 2007 je součástí německé skupiny Siemens, což znamená přístup k nejmodernějším technologiím a know-how.

Všechny výrobní a řídící postupy firmy jsou certifikovány dle mezinárodních standardů a uplatňují nejnovější poznatky z oborů digitalizace, automatizace a Průmyslu 4.0.

 

OEZ také aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí a prosazuje etické normy chování k zaměstnancům, obchodním partnerům, konkurentům, státním institucím i veřejnosti. Svou činností podporuje také udržení technických oborů v regionu Letohradska, kde je jedním z největších zaměstnavatelů.

 

Produktový program OEZ je zaměřen na:

  1. modulární přístroje Minia
  2. kompaktní jističe 3VA
  3. vzduchové jističe Arion
  4. pojistkové systémy Varius
  5. rozvodnice a rozváděčové skříně Distri
  6. ostatní produkty z portfolia Siemens

Výrobky OEZ se vyvážejí do celého světa a nacházejí uplatnění v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové výstavbě. Neodmyslitelnou součástí nabídky jsou též rozsáhlé služby servisu a technické podpory.

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o

PHOENIX CONTACT, s.r.o. je dceřinná společnost německé společnosti se zaměřením na obchodně-technické služby. Dodává kompletní sortiment elektro výrobků a služeb v České republice. Jedná se o výrobky, které jsou určeny nejen do rozváděčových skříní svorky a příslušenství, materiály pro značení svorek, vodičů a zařízení, relé, převodníky napětí, napájecí a záložní zdroje, přepěťové ochrany, PCB konektory a průmyslové konektory. Phoenix Contact zajišťuje i kompletní řešení z oblasti průmyslové automatizace, emobility a obnovitelných zdrojů energie. 

Pilz Czech s.r.o.

Pilz Vám nabízí řešení pro kompletní automatizaci. Od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů – včetně bezpečnosti a automatizace! U všech komponent a systémů hraje důležitou roli bezpečné uvedení do provozu, jednoduchá manipulace a snadná diagnostika! Využijte výhod flexibilního řešení automatizace – od malých strojů až po velká zařízení. Není podstatné, zda chcete standardizovat a zajistit bezpečnost – nebo hledáte řešení pro kompletní automatizaci. Pilz nabízí rozšiřitelná řešení pro uspokojení jakýchkoli požadavků – od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů. Řídicí technika poskytuje četné možnosti využití včetně monitorování bezpečnosti elektrického zařízení a různých funkcí až ke komplexnímu řízení strojů. Společně s různými řídicími systémy zajistí bezpečné senzory a decentralizované moduly pro efektivní užívání strojů a zařízení v souladu s normami. V oblasti techniky pohonů zahrnuje nabídka bezpečnostní funkce integrované do samotných pohonů, bezpečné logické funkce a propojení, senzoriky a akčních členů. Návrh, programování, zprovoznění, diagnostika a vizualizace mohou být rychle a jednoduše dosaženy použitím automatizačního software firmy Pilz.

RCD Radiokomunikace a.s.

Výzkum, vývoj a výroba radiokomunikačních zařízení v pásmu 40 MHz 8 GHz. Návrhy, projektování, montáže a servis rádiových sítí. Integrace bezpečnostních a rádiových systémů pro ochranu kritické infrastruktury.

ROMILL s.r.o.

Vývoj a výroba unikátních technologií pro průmyslový mikrovlnný ohřev v oboru výroby pneumatik, gumy, keramiky, dřevovýroby, potravin, kompozitů, apod. Mezi hlavní aplikace patří sušení, předehřev před vulkanizací, sterilizace, napařování, ohřev aj. Výhodou mikrovln je rychlé a rovnoměrné prohřátí v celém objemu materiálu. To umožňuje dosahovat nové kvality výrobků, automatizovanou proudovou výrobu, prostorové, energetické aj. úspory. Mikrovlnná technologie je čistá technologie.

 

SALTEK s.r.o.

SALTEK ® je přední českou společností specializující se na vývoj a výrobu ochran před přepěťím. Nabízí komplexní sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran Typu 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci, telekomunikace, dopravní systémy, elektromobilitu a fotovoltaické aplikace.  

Výrobky SALTEK ® zajišťují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím a tím přinášejí bezpečnost a bezproblémový chod technologií, strojů a spotřebičů v průmyslu, telekomunikacích, datových centrech, kancelářských budovách i v běžných domácnostech.

SALTEK ® působí na trhu již od roku 1995 a kromě domácího trhu úspěšně prodává v Evropě, Asii i Africe.

Základem dynamického rozvoje firmy je vlastní vývoj výrobků. Tým zkušených vývojových expertů pracuje v testovací vývojové laboratoři s unikátními přístroji a technologiemi. Pro vývoj výrobků jsou používány nejmodernější materiály, konstrukční postupy, technologie a měřicí metody. Výroba je vybavena automatizovanými a robotickými pracovišti.


Schmitt a Schmitt, s.r.o.

Služby daňového poradenství. Zpracování daňových přiznání. Zastupování ve finančním řízení. Poradenství při řízení financí podniku a investičních strategiích podniku a osob. Poradenství při vedení účetnictví. Vedení finančního, mzdového a provozního účetnictví a zpracování závěrek. Zpracování a správa statutárních agend.

SOPO s.r.o.

Firma SOPO s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabývá se výrobou vinutých dílů elektromotorů. Díky své úzké specializaci, špičkovým technologiím a obrovskému know-how dokáže pokrýt veškeré portfolio vinutých dílů pro menší a střední elektromotory. Jedním z hlavních strategických cílů je zaujmout pozici evropského lídra v oblasti navíjení. Firma SOPO disponuje špičkovým technologickým vybavením, kombinuje stroje renomovaných světových výrobců s vlastními technologiemi, stroji a přípravky. Výše investic výhradně do nových technologií a technologických řešení v roce 2013 až 2015 činila přes 1 milion eur. SOPO neustále inovuje a zlepšuje své služby a má certifikaci dle ISO 9001:2008.

SpeechTech, s.r.o.

Společnost SpeechTech, s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem a aplikováním hlasových technologií postavených na výsledcích vlastního vývoje. Společnost nabízí: Počítačovou syntézu řeči (TTS), kterou je možno si vyzkoušet na http://www.speechtech.cz/cz/demo-tts. Využití nachází v telefonních aplikacích, v systémech poskytování informací, internetových reklamních kampaních, telemarketingu a dalších. Připravují se další jazyky; Hlasovou biomerii –  identifikaci osob podle hlasu; Automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR) v reálném čase, které je možno využívat pro rozpoznávání obsahu telefonních hovorů, pro on-line diktování do mikrofonu, pro přepis televizních pořadů nebo pro přepis řečových nahrávek; Automatické titulkování živě vysílaných televizních pořadů. Využívá Česká televize; Automatický diktovací systém pracující s více jak milionovým slovníkem na běžném osobním počítači; Interaktivní hlasové dialogové (IVR) systémy vybavené moduly ASR, TTS a modulem porozumění mluvené řeči umožňujícím uživateli komunikovat v přirozeném jazyce.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Škola je komplexní vzdělávací zařízení nadregionálního typu, která má již téměř sedmdesátiletou tradici v přípravě na povolání. Škola plní tyto funkce: nadregionální centrum vzdělávání s komplexními školskými službami, tj. včetně domova mládeže a stravováním; centrum celoživotního učení; místní komunitní centrum; domov mládeže a stravování pro žáky ostatních středních škol.

Technické obory: Telekomunikace - Mobilní aplikace; Inteligentní sítě a zařízení. Informační technologie - Informační technologie; Kybernetická bezpečnost; Mechanik informačních technologií. Zabezpečení dopravy - Mechanik zabezpečovacích zařízení; Elektromechanik.

Netechnické obory: Bankovnictví a pojišťovnictví - Bankovnictví a pojišťovnictví. Logistické a finanční služby - Logistika; Logistické a finanční služby; Logistika a přeprava.

SYSGO s.r.o.

Skupina společností SYSGO je dodavatelem operačních systémů, middlewaru a softwarových služeb pro oblast embedded systémů a zařízení se zvýšenými požadavky na funkční bezpečnost, spolehlivost či práci v reálném čase. SYSGO s.r.o. je výzkumným a vývojovým centrem skupiny společností SYSGO se zaměřením na vývoj spolehlivého softwaru a jeho validaci a verifikaci. Od roku 2007 v pražské kanceláři pracuje tým certifikace virtualizačního real-time operačního systému PikeOS a protokolu AFDX dle DO-178B. Počínaje rokem 2011 rozšířil tým o certifikaci dle EN 50128 a IEC 61508. Oddělení linuxových projektů spolupracuje mj. na vývoji profesionální distribuce embedded Linuxu ELinOS. To zahrnuje především vývoj konfiguračních nástrojů, ovladačů, celých board support packages, kernel patches, integraci softwaru třetích stran a testování s hardwarem. Řešíme projekty nejen z oblastí průmyslové automatizace, telekomunikací, zdravotní techniky, automobilového, leteckého a zbrojního průmyslu. Mezi naše zákazníky patří např. Airbus, Honeywell, Thales, Daimler, Raytheon, Rheinmetall, Rockwell-Collins, Samsung, Siemens, či Rohde & Schwarz. Od prosince 2012 společnost patří do technologického koncernu Thales, zaměstnávajícího více než 80.000 pracovíků v oblasti telekomuikací, železniční techniky a Military & Aerospace.

TDK Electronics s.r.o.

TDK Electronics s.r.o. (dříve EPCOS s.r.o.) je významný evropský výrobce feritových jader a keramických pozistorů, jež v roce 2019 oslavil už 20 let své existence. Vznikl jako jediný český závod německého koncernu EPCOS akvizicí jedné z divizí společnosti Pramet a.s. Šumperk s tradicí výroby feritových jader již od roku 1956. Stejně jako dalších 199 výrobních lokalit, R&D center a obchodních zastoupení, které jsou rozmístěny na všech kontinentech, tvoří plnohodnotnou součást nadnárodního japonského koncernu TDK, jež zaměstnává celosvětově celkem 110 tisíc pracovníků. Výrobní program zahrnuje skoro čtyři tisíce typů feritových jader a více než tisíc typů keramických pozistorů, které jsou obsaženy v elektronických součástkách a komponentech s uplatněním téměř ve všech elektrických a elektronických zařízeních. Mají zásadní význam pro zajištění spolehlivého napájení, zpracování elektrických signálů a chrání obvody před selháním a poruchou. Výrobky ze Šumperka jsou z velké části určeny pro zahraniční zákazníky, kterými jsou výrobci z oblasti automobilového průmyslu, telekomunikací, zdravotnictví a solární a dopravní techniky. Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 50001:2018.

TES VSETÍN s.r.o.

TES VSETÍN s.r.o. je evropským pojmem v oboru silnoproudé elektrotechniky. Vlastní široké know-how v oblasti elektrických motorů a pohonů, generátorů a dílů el. strojů. Nabízíme řešení na míru, a jednokusové i sériové dodávky. Certifikace ISO 9001, 14001, 18001, svařování podle ISO 3834-2, EN 15085-2 a EN 1090-1,2. Tradice od r. 1919, export činí 70 %. PRODUKTY a SLUŽBY: Elektrické pohony, průmyslová automatizace, jednoúčelové stroje, rozvaděče, zkušební systémy vozidlové, pro spalovací motory a el.motory; Elektrické motory a generátory do 30 MW – asynchronní, synchronní, s permanentními magnety; Součásti motorů a generátorů – vlastníme kompletní výrobní technologie; Konstrukce a optimalizace výrobních technologií součástí a strojů. APLIKACE: Zelená energie (voda, vítr) – generátory a jejich komponenty; Oil & Gas – motory, generátory, elektrické pohony, zkušební stanoviště; Průmyslové provozy – elektromotory a pohony, technologické linky, průmyslová automatizace; Elektrická trakce, lodě, doly – motory, generátory, pohony; Zkušebny – kompletní vybavení zkušeben s dynamometry, měřicí a řidicí systémy; Servis, opravy, rekonstrukce – od instalace až po záruční a pozáruční servis.

 

TESLA Holding, a.s.

TESLA má velmi dobré znalosti a zkušenosti mikrovlnném  spojením, radonovými detektory, bezdrátovými senzory a systémy v IoT oblasti. Má vlastní vývojové oddělení a produktivní výrobu. Její servisní oddělení také instaluje mikrovlnné spoje a zabezpečovací systémy. Vysoká kvalita je prioritní. je držitelem certifikátu ISO: 2000, 9001-2008,14001-2004.

TVF, s.r.o.

TVF, s.r.o. je televizní a reklamní společnost z Brna, s celostátní i mezinárodní působností. Zabývá se kompletní tvorbou audiovizuálních pořadů, zejména TV reportáží, videospotů a videomarketingem.

Natáčí na veletrzích, eventech, dělá videopřenosy (videostreaming) z konferencí, webinářů a různých akcí (včetně vícekamerového snímání). Vyrábí různé videofilmy, videospoty, TV pořady, reklamy a sponzoring. Natáčí kdekoli v ČR i v zahraničí. Pro letecké snímky má dron a využívá řadu náročných technických zařízení pro efektní a dynamické záběry.

Dabuje nové nebo již hotové TV pořady a reklamy do různých jazyků. Produkuje také rozhlasovou a internetovou reklamu a zajišťuje nákup vysílání reklamy.

 

PODÍVEJTE SE na naše TV pořady: https://www.youtube.com/user/TVFBrno 
„TVFBrno“ funguje jako tematická televize, kde si diváci mohou vybrat z cca 2.000 pořadů. Řada z nich je v různých jazykových verzích. Kanál má přes 12.000 stálých odběratelů a desetitisíce pravidelných diváků. Jeho denní sledovanost se pohybuje v mnoha tisících zhlédnutí.

Veletrhy Brno, a.s.

Společnost Veletrhy Brno, a.s. je renomovanou vedoucí veletržní správou ve střední Evropě. Dodávkami veletržních expozic pro tuzemské a zahraniční zákazníky v zahraničí je rovněž významným exportérem obchodních služeb. Brněnské výstaviště představuje v ČR a SR unikátní infrastrukturu pro konání hromadných akcí – veletrhů, kongresů, firemních, kulturních a sportovních akcí. S čistou výstavní plochou 130 000 metrů čtverečních se řadí mezi největší výstaviště světa. Jedním z nevýznamnějších veletrhů je MSV – Mezinárodní strojírenský veletrh.