Členské organizace

Moog Brno s.r.o.

Projektování a výroba speciálních střídavých elektrických točivých strojů, elektrických pohonů a zatěžovacích zkušebních pracovišť s dynamometry, převážně podle požadavků zákazníků. Speciální střídavé elektrické stroje a pohony. Synchronní servomotory a motory s permanentními magnety s vysokou dynamikou a přesností. Synchronní a asynchronní lineární motory. Elektrické dynamometry a zkušební pracoviště. Pomaluběžné a vysokootáčkové elektromotory. Synchronní a asynchronní generátory pro speciální účely. Trakční elektromotory a generátory. Palubní generátory a elektrické spouštěče pro leteckou techniku. Elektrocentrály a rotační zdrojová soustrojí. Certifikační zkoušky s mezinárodní platností. Zavádění systémů jakosti dle ČSN EN ISO 9000. Moog Brno s.r.o. má zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001.

OEZ s.r.o.

 

OEZ je tradiční firmou, která je téměř osm desítek let komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Od roku 2007 je součástí německé skupiny Siemens, což znamená přístup k nejmodernějším technologiím a know-how.

Všechny výrobní a řídící postupy firmy jsou certifikovány dle mezinárodních standardů a uplatňují nejnovější poznatky z oborů digitalizace, automatizace a Průmyslu 4.0.

 

OEZ také aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí a prosazuje etické normy chování k zaměstnancům, obchodním partnerům, konkurentům, státním institucím i veřejnosti. Svou činností podporuje také udržení technických oborů v regionu Letohradska, kde je jedním z největších zaměstnavatelů.

 

Produktový program OEZ je zaměřen na:

  1. modulární přístroje Minia
  2. kompaktní jističe 3VA
  3. vzduchové jističe Arion
  4. pojistkové systémy Varius
  5. rozvodnice a rozváděčové skříně Distri
  6. ostatní produkty z portfolia Siemens

Výrobky OEZ se vyvážejí do celého světa a nacházejí uplatnění v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové výstavbě. Neodmyslitelnou součástí nabídky jsou též rozsáhlé služby servisu a technické podpory.

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o

PHOENIX CONTACT, s.r.o. je dceřinná společnost německé společnosti se zaměřením na obchodně-technické služby. Dodává kompletní sortiment elektro výrobků a služeb v České republice. Jedná se o výrobky, které jsou určeny nejen do rozváděčových skříní - svorky a příslušenství, materiály pro značení svorek, vodičů a zařízení, relé, převodníky napětí, napájecí a záložní zdroje, přepěťové ochrany, PCB konektory a průmyslové konektory. Phoenix Contact zajišťuje i kompletní řešení z oblasti průmyslové automatizace, emobility a obnovitelných zdrojů energie. 

Pilz Czech s.r.o.

Pilz Vám nabízí řešení pro kompletní automatizaci. Od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů – včetně bezpečnosti a automatizace! U všech komponent a systémů hraje důležitou roli bezpečné uvedení do provozu, jednoduchá manipulace a snadná diagnostika! Využijte výhod flexibilního řešení automatizace – od malých strojů až po velká zařízení. Není podstatné, zda chcete standardizovat a zajistit bezpečnost – nebo hledáte řešení pro kompletní automatizaci. Pilz nabízí rozšířitelná řešení pro uspokojení jakýchkoli požadavků – od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů. Řídicí technika poskytuje četné možnosti využití včetně monitorování bezpečnosti elektrického zařízení a různých funkcí až ke komplexnímu řízení strojů. Společně s různými řídicími systémy zajistí bezpečné senzory a decentralizované moduly pro efektivní uží- vání strojů a zařízení v souladu s normami. V oblasti techniky pohonů zahrnuje nabídka bezpeč- nostní funkce integrované do samotných pohonů, bezpečné logické funkce a propojení, senzoriky a akčních členů. Návrh, programování, zprovoznění, diagnostika a vizualizace mohou být rychle a jednoduše dosaženy použitím automatizačního software firmy Pilz.

PZK BRNO a.s.

Činnost společnosti PZK BRNO a.s. je zaměřena na tři hlavní oblasti: Dodávky elektrotechnických materiálů z oblasti dopravy, telekomunikace, průmyslové automatizace a energetiky, poskytování příslušného technického poradenství. Výroba dílců a montážních sestav pro elektrotechnická a strojírenská zařízení, jako jsou například VN vypínače nebo výrobky s permanentními magnety. Vývoj speciálních výrobních zařízení a technologií. Materiálové zkušebnictví zaměřeno především na permanentní magnety a další dodávané materiály. Testování magnetických vlastností v akreditované laboratoři (ISO 17025), testování mechanických a korozních vlastností. Firma profituje z mnohaleté praxe svých zaměstnanců v projektových, vývojových a výzkumných útvarech předních tuzemských podniků s elektrotechnickým a strojírenským zaměřením. V současné době má společnost 40 stálých zaměstnanců, z toho více než polovina má vysokoškolské vzdělání. Pravidelně se zúčastňuje s vlastním stánkem mezinárodních veletrhů v ČR, Německu a USA.

RCD Radiokomunikace a.s.

Výzkum, vývoj a výroba radiokomunikačních zařízení v pásmu 40 MHz - 8 GHz. Návrhy, projektování, montáže a servis rádiových sítí. Integrace bezpečnostních a rádiových systémů pro ochranu kritické infrastruktury.

ROmiLL MICROWAVE s.r.o.

Vývoj a výroba technologií pro průmyslový mikrovlnný ohřev v oborech zpracování keramiky, gumy, pneumatik, dřeva, potravin, chemikálií, farmaceutik, kompozitů apod. Hlavními aplikacemi jsou sušení, vulkanizace, sterilizace, napařování, předhřev aj. Výhodou mikrovln je rychlé a rovnoměrné prohřátí celého produktu. Umožňuje to novou kvalitu výrobků, automatizovanou proudovou výrobu, prostorové, energetické aj. úspory.

 

 

SALTEK s.r.o.

SALTEK ® je přední českou společností specializující se na vývoj a výrobu ochran proti přepěťí. Nabízí komplexní sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran Typu 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci, telekomunikace, dopravní systémy, elektromobilitu a fotovoltaické aplikace.  

Výrobky SALTEK ® zajišťují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím a tím přinášejí bezpečnost a bezproblémový chod technologií, strojů a spotřebičů v průmyslu, telekomunikacích, datových centrech, kancelářských budovách i v běžných domácnostech.

SALTEK ® působí na českém trhu již od roku 1995. Úspěšné obchodní aktivity v zahraničí zajišťují dceřiné firmy SALTEK® TRADE a SALTEK® Slovakia.

Základem dynamického rozvoje firmy je vlastní vývoj výrobků. Tým zkušených vývojových expertů pracuje v testovací vývojové laboratoři s unikátními přístroji a technologiemi. Pro vývoj výrobků jsou používány nejmodernější materiály, konstrukční postupy, technologie a měřicí metody. Výroba je vybavena automatizovanými a robotickými pracovišti.

SALTEK ® klade důraz na kvalitu, ale i na design výrobků. Řada ochran proti přepětí s unikátním barevným značením byla oceněna designérskou cenou Red Dot ® 2014.

Schmitt a Schmitt, s.r.o.

Služby daňového poradenství. Zpracování daňových přiznání. Zastupování ve finančním řízení. Poradenství při řízení financí podniku a investičních strategiích podniku a osob. Poradenství při vedení účetnictví. Vedení finančního, mzdového a provozního účetnictví a zpracování závěrek. Zpracování a správa statutárních agend.

SOPO s.r.o.

Firma SOPO s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabývá se výrobou vinutých dílů elektromotorů. Díky své úzké specializaci, špičkovým technologiím a obrovskému know-how dokáže pokrýt veškeré portfolio vinutých dílů pro menší a střední elektromotory. Jedním z hlavních strategických cílů je zaujmout pozici evropského lídra v oblasti navíjení. Firma SOPO disponuje špičkovým technologickým vybavením, kombinuje stroje renomovaných světových výrobců s vlastními technologiemi, stroji a přípravky. Výše investic výhradně do nových technologií a technologických řešení v roce 2013 až 2015 činila přes 1 milion eur. SOPO neustále inovuje a zlepšuje své služby a má certifikaci dle ISO 9001:2008.

SpeechTech, s.r.o.

Společnost SpeechTech, s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem a aplikováním hlasových technologií postavených na výsledcích vlastního vývoje. Společnost nabízí: Počítačovou syntézu řeči (TTS), kterou je možno si vyzkoušet na http://www.speechtech.cz/cz/demo-tts. Využití nachází v telefonních aplikacích, v systémech poskytování informací, internetových reklamních kampaních, telemarketingu a dalších. Připravují se další jazyky; Hlasovou biomerii –  identifikaci osob podle hlasu; Automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR) v reálném čase, které je možno využívat pro rozpoznávání obsahu telefonních hovorů, pro on-line diktování do mikrofonu, pro přepis televizních pořadů nebo pro přepis řečových nahrávek; Automatické titulkování živě vysílaných televizních pořadů. Využívá Česká televize; Automatický diktovací systém pracující s více jak milionovým slovníkem na běžném osobním počítači; Interaktivní hlasové dialogové (IVR) systémy vybavené moduly ASR, TTS a modulem porozumění mluvené řeči umožňujícím uživateli komunikovat v přirozeném jazyce.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Škola je komplexní vzdělávací zařízení nadregionálního typu, která má již téměř sedmdesátiletou tradici v přípravě na povolání. Škola plní tyto funkce: nadregionální centrum vzdělávání s komplexními školskými službami, tj. včetně domova mládeže a stravováním; centrum celoživotního učení; místní komunitní centrum; domov mládeže a stravování pro žáky ostatních středních škol.

Technické obory: Telekomunikace - Mobilní aplikace; Inteligentní sítě a zařízení. Informační technologie - Informační technologie; Kybernetická bezpečnost; Mechanik informačních technologií. Zabezpečení dopravy - Mechanik zabezpečovacích zařízení; Elektromechanik.

Netechnické obory: Bankovnictví a pojišťovnictví - Bankovnictví a pojišťovnictví. Logistické a finanční služby - Logistika; Logistické a finanční služby; Logistika a přeprava.

Středoevropský technologický institut VUT v Brně

CEITEC – Středoevropský technologický institut je společným projektem Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity a dalších pěti partnerů z brněnských institucí. Špičkový projekt na vybudování moderní vědecko-výzkumné infrastruktury - CEITEC - je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných programů. 

Vysoké učení technické v Brně zodpovídá za dva, svojí velikostí i odborností velmi významné programy, pro které budou postaveny a vybaveny moderní laboratoře, včetně čistých prostor nejvyšších tříd, v areálu Univerzitního kampusu VUT Pod Palackého vrchem: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, Pokročilé materiály.

SYSGO s.r.o.

Skupina společností SYSGO je dodavatelem operačních systémů, middlewaru a softwarových služeb pro oblast embedded systémů a zařízení se zvýšenými požadavky na funkční bezpečnost, spolehlivost či práci v reálném čase. SYSGO s.r.o. je výzkumným a vývojovým centrem skupiny společností SYSGO se zaměřením na vývoj spolehlivého softwaru a jeho validaci a verifikaci. Od roku 2007 v pražské kanceláři pracuje tým certifikace virtualizačního real-time operačního systému PikeOS a protokolu AFDX dle DO-178B. Počínaje rokem 2011 rozšířil tým o certifikaci dle EN 50128 a IEC 61508. Oddělení linuxových projektů spolupracuje mj. na vývoji profesionální distribuce embedded Linuxu ELinOS. To zahrnuje především vývoj konfiguračních nástrojů, ovladačů, celých board support packages, kernel patches, integraci softwaru třetích stran a testování s hardwarem. Řešíme projekty nejen z oblastí průmyslové automatizace, telekomunikací, zdravotní techniky, automobilového, leteckého a zbrojního průmyslu. Mezi naše zákazníky patří např. Airbus, Honeywell, Thales, Daimler, Raytheon, Rheinmetall, Rockwell-Collins, Samsung, Siemens, či Rohde & Schwarz. Od prosince 2012 společnost patří do technologického koncernu Thales, zaměstnávajícího více než 80.000 pracovíků v oblasti telekomuikací, železniční techniky a Military & Aerospace.

TDK Electronics s.r.o.

TDK Electronics s.r.o. (dříve EPCOS s.r.o.) je významný evropský výrobce feritových jader a keramických pozistorů, jež v roce 2019 oslavil už 20 let své existence. Vznikl jako jediný český závod německého koncernu EPCOS akvizicí jedné z divizí společnosti Pramet a.s. Šumperk s tradicí výroby feritových jader již od roku 1956. Stejně jako dalších 199 výrobních lokalit, R&D center a obchodních zastoupení, které jsou rozmístěny na všech kontinentech, tvoří plnohodnotnou součást nadnárodního japonského koncernu TDK, jež zaměstnává celosvětově celkem 105 tisíc pracovníků. Výrobní program zahrnuje skoro čtyři tisíce typů feritových jader a více než tisíc typů keramických pozistorů, které jsou obsaženy v elektronických součástkách a komponentech s uplatněním téměř ve všech elektrických a elektronických zařízeních kolem nás. Mají zásadní význam pro zajištění spolehlivého napájení, zpracování elektrických signálů a chrání obvody před selháním a poruchou. Výrobky ze Šumperka jsou všechny určeny pro zahraniční zákazníky, kterými jsou výrobci z oblasti automobilového průmyslu, telekomunikací, zdravotnictví a solární a dopravní techniky. Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011.

TES VSETÍN s.r.o.

TES VSETÍN s.r.o. je evropským pojmem v oboru silnoproudé elektrotechniky. Vlastní široké know-how v oblasti elektrických motorů a pohonů, generátorů a dílů el. strojů. Nabízíme řešení na míru, a jednokusové i sériové dodávky. Certifikace ISO 9001, 14001, 18001, svařování podle ISO 3834-2, EN 15085-2 a EN 1090-1,2. Tradice od r. 1919, export činí 70 %. PRODUKTY a SLUŽBY: Elektrické pohony, průmyslová automatizace, jednoúčelové stroje, rozvaděče, zkušební systémy vozidlové, pro spalovací motory a el.motory; Elektrické motory a generátory do 30 MW – asynchronní, synchronní, s permanentními magnety; Součásti motorů a generátorů – vlastníme kompletní výrobní technologie; Konstrukce a optimalizace výrobních technologií součástí a strojů. APLIKACE: Zelená energie (voda, vítr) – generátory a jejich komponenty; Oil & Gas – motory, generátory, elektrické pohony, zkušební stanoviště; Průmyslové provozy – elektromotory a pohony, technologické linky, průmyslová automatizace; Elektrická trakce, lodě, doly – motory, generátory, pohony; Zkušebny – kompletní vybavení zkušeben s dynamometry, měřicí a řidicí systémy; Servis, opravy, rekonstrukce – od instalace až po záruční a pozáruční servis.

 

TESLA, akciová společnost

Vyrábíme a dodáváme: anténní systémy, radioreléové spoje, mobilní úpravny vody a automatické plničky a vyfukovačky PET lahví. Dále nabízíme: TV a rozhlasové vysílače, solární technologie, solární elektárny, externí montáže radiotechnických a zabezpečovacích zařízení. Produkce vojenské elektroniky, tendry v CZ i v zahraničí, vysoká kvalita, ochranná známka, certifikace dle ISO 9001:2000, 9001-2008, 14001-2004.

Trustius Blockchain s.r.o.

Smart blockchainová řešení.

TVF, s.r.o.

TVF, s.r.o. je televizní a reklamní společnost z Brna, s celostátní i mezinárodní působností. Zabývá se kompletní tvorbou audiovizuálních pořadů, zejména TV reportáží, videospotů a videomarketingem.

Natáčí na veletrzích, eventech, dělá videopřenosy (videostreaming) z konferencí, webinářů a různých akcí (včetně vícekamerového snímání). Vyrábí různé videofilmy, videospoty, TV pořady, reklamy a sponzoring. Natáčí kdekoli v ČR i v zahraničí. Pro letecké snímky má dron a využívá řadu náročných technických zařízení pro efektní a dynamické záběry.

Dabuje nové nebo již hotové TV pořady a reklamy do různých jazyků. Produkuje také rozhlasovou a internetovou reklamu a zajišťuje nákup vysílání reklamy.

 

PODÍVEJTE SE na naše TV pořady: https://www.youtube.com/user/TVFBrno 
„TVFBrno“ funguje jako tematická televize, kde si diváci mohou vybrat z cca 2.000 pořadů. Řada z nich je v různých jazykových verzích. Kanál má přes 12.000 stálých odběratelů a desetitisíce pravidelných diváků. Jeho denní sledovanost se pohybuje v mnoha tisících zhlédnutí.

Veletrhy Brno, a.s.

Společnost Veletrhy Brno, a.s. je renomovanou vedoucí veletržní správou ve střední Evropě. Dodávkami veletržních expozic pro tuzemské a zahraniční zákazníky v zahraničí je rovněž významným exportérem obchodních služeb. Brněnské výstaviště představuje v ČR a SR unikátní infrastrukturu pro konání hromadných akcí – veletrhů, kongresů, firemních, kulturních a sportovních akcí. S čistou výstavní plochou 130 000 metrů čtverečních se řadí mezi největší výstaviště světa. Ročně se na brněnském výstavišti koná zhruba 50 veletrhů, které navštíví více než 1 milion návštěvníků. Jedním z nevýznamnějších veletrhů je MSV – Mezinárodní strojírenský veletrh.