Členské organizace

MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Vývoj, výroba a prodej průmyslových šicích strojů. Široký sortiment strojů jednojehlových i dvoujehlových s vázaným stehem pro obuv, textil i galanterii. Šicí stroje sloupové pro šití prostorově tvarovaných dílů, ramenové šicí stroje, stroje ploché a stroje s klikatým stehem.

Misterine s.r.o.

Společnost Misterine dodává platformu pro rozšířenou realitu (Augmented Reality, AR), která automatizuje vytváření AR instrukcí, obsažených v systémech CAD a tradičních papírových manuálech, a která jsou využívána ve výrobě a údržbě komplexních průmyslových výrobků (od výroby rozvodných skříní k servisu leteckých motorů). Automaticky vytvářené AR instrukce mohou být zobrazeny na moderních zařízeních, jako je např. tablet, chytrý telefon, HoloLens či smart glasses. Naše řešení akceleruje výrobu nových zařízení a výrobků a jejich údržbu, bez nutnosti používat komplikované tištěné manuály a další tradiční sady instrukcí, a je využitelné ve všech průmyslových odvětvích (např. elektrotechnika, automotive, aerospace atd.). Využívání naší technologie přináší řadu benefitů – snižuje cenu práce, snižuje potřebu využívání vysoce vyškolené a kvalifikované pracovní síly, zkracuje servisní okna, urychluje montážní a servisní procesy a eliminuje lidskou chybu.

Moog Brno s.r.o.

Projektování a výroba speciálních střídavých elektrických točivých strojů, elektrických pohonů a zatěžovacích zkušebních pracovišť s dynamometry, převážně podle požadavků zákazníků. Speciální střídavé elektrické stroje a pohony. Synchronní servomotory a motory s permanentními magnety s vysokou dynamikou a přesností. Synchronní a asynchronní lineární motory. Elektrické dynamometry a zkušební pracoviště. Pomaluběžné a vysokootáčkové elektromotory. Synchronní a asynchronní generátory pro speciální účely. Trakční elektromotory a generátory. Palubní generátory a elektrické spouštěče pro leteckou techniku. Elektrocentrály a rotační zdrojová soustrojí. Certifikační zkoušky s mezinárodní platností. Zavádění systémů jakosti dle ČSN EN ISO 9000. Moog Brno s.r.o. má zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001.

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum se svým sortimentem 60 000 trojrozměrných sbírkových předmětů patří k nejstarším a největším technickým muzeím na světě. Sbírky obsahují takové unikáty jako astronomické přístroje ze 16. století, se kterými pracoval Tycho Brahe, první automobil vyrobený v českých zemích, některé z nejstarších ve světě a mnoho dalších unikátních předmětů. Ve svých stálých expozicích muzeum představuje sbírky z oblasti dopravy, hornictví, architektury, astronomie,fotografie, tisku, technologie každodenního života, historie Národního technického muzea a historie motorů. Sbírky zahrnují rovněž rozsáhlý archiv dějin techniky a průmyslu a knihovnu s asi 250 000 svazky. Po dlouhodobé rekonstrukci muzea je v současnosti zpřístupněno dvanáct stálých expozic: Doprava, Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Fotografický ateliér,Hornictví, Hutnictví, Chemie kolem nás, Interkamera, Měření času, Tiskařství, Technika v domácnosti, Technika hrou.

NVSP, s.r.o.

Jsme česká společnost zabývající se dodávkami informačních systémů. Naši pracovníci na trhu informačních technologií působí již 20 let. Letité know-how využívají zejména ve výrobních firmách. Našim nosným programem jsou služby implementace informačních systémů produktové řady HELIOS, u kterého je přizpůsobivost, mobilita a jednoduchost ovládání hlavní doménou. Samozřejmostí je zpracování návrhu řešení, systematické řízení v průběhu implementace a následná podpora provozu v rutinním používání včetně dalšího rozvoje.
Současně na trh přinášíme plně integrovaný produkt zaměřený na automatizovaný sběr dat z výroby.
Efektivně reagujeme na neustále se zvyšující požadavky trhu a v současnosti vyvíjíme řešení "bezpapírové výroby" pro mobilní zařízení.
Naše produkty a služby najdou široké uplatnění napříč branžemi a i pro jejich procesní odlišnosti dokážeme navrhnout optimální řešení podle individuálních potřeb zákazníka.
Na českém, ale i na slovenském trhu máme řadu spokojených zákazníků, kteří s námi spolupracují již mnoho let.

OEZ s.r.o.

 

OEZ je tradiční firmou, která je téměř osm desítek let komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Od roku 2007 je součástí německé skupiny Siemens, což znamená přístup k nejmodernějším technologiím a know-how.

Všechny výrobní a řídící postupy firmy jsou certifikovány dle mezinárodních standardů a uplatňují nejnovější poznatky z oborů digitalizace, automatizace a Průmyslu 4.0.

 

OEZ také aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí a prosazuje etické normy chování k zaměstnancům, obchodním partnerům, konkurentům, státním institucím i veřejnosti. Svou činností podporuje také udržení technických oborů v regionu Letohradska, kde je jedním z největších zaměstnavatelů.

 

Produktový program OEZ je zaměřen na:

  1. modulární přístroje Minia
  2. kompaktní jističe Modeion
  3. vzduchové jističe Arion
  4. pojistkové systémy Varius
  5. rozvodnice a rozváděčové skříně Distri

Výrobky OEZ se vyvážejí do celého světa a nacházejí uplatnění v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové výstavbě. Neodmyslitelnou součástí nabídky jsou též rozsáhlé služby servisu a technické podpory.

 

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.

Společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. byla v Plzni založena v roce 1996 jako výrobce špičkových televizorů. Postupem času se stala jednou z největších a nejrespektovanějších továren v České republice. Od zahájení výroby v roce 1997 pracovníci společnosti Panasonic vyrábějí televizory s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky z více než 30 evropských zemí. V roce 2004 společnost zahájila přechod z výroby klasických televizí na moderní televize s plochým displejem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o

PHOENIX CONTACT, s.r.o. je dceřinná společnost německé společnosti se zaměřením na obchodně-technické služby. Dodává kompletní sortiment elektro výrobků a služeb v České republice. Jedná se o výrobky, které jsou určeny nejen do rozváděčových skříní - svorky a příslušenství, materiály pro značení svorek, vodičů a zařízení, relé, převodníky napětí, napájecí a záložní zdroje, přepěťové ochrany, PCB konektory a průmyslové konektory. Phoenix Contact dokáže také zajistit jednotlivé prvky nebo kompletní řešení z oblasti průmyslové automatizace.

 

Pilz Czech s.r.o.

Pilz Vám nabízí řešení pro kompletní automatizaci. Od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů – včetně bezpečnosti a automatizace! U všech komponent a systémů hraje důležitou roli bezpečné uvedení do provozu, jednoduchá manipulace a snadná diagnostika! Využijte výhod flexibilního řešení automatizace – od malých strojů až po velká zařízení. Není podstatné, zda chcete standardizovat a zajistit bezpečnost – nebo hledáte řešení pro kompletní automatizaci. Pilz nabízí rozšířitelná řešení pro uspokojení jakýchkoli požadavků – od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů. Řídicí technika poskytuje četné možnosti využití včetně monitorování bezpečnosti elektrického zařízení a různých funkcí až ke komplexnímu řízení strojů. Společně s různými řídicími systémy zajistí bezpečné senzory a decentralizované moduly pro efektivní uží- vání strojů a zařízení v souladu s normami. V oblasti techniky pohonů zahrnuje nabídka bezpeč- nostní funkce integrované do samotných pohonů, bezpečné logické funkce a propojení, senzoriky a akčních členů. Návrh, programování, zprovoznění, diagnostika a vizualizace mohou být rychle a jednoduše dosaženy použitím automatizačního software firmy Pilz.

PROSPEKSA, a.s.

PROSPEKSA, a.s. je členem Českomoravské komoditní burzy Kladno, ve které má zároveň udělen statut dohodce pro následující komoditní sekce: - dřevařská burza - běžné průmyslové komodity - odpady a druhotné suroviny - energetická burza (elektrická energie, zemní plyn) - běžné agrární komodity. V těchto sekcích zároveň PROSPEKSA, a.s. působí jako expertní společnost v oblasti systémové integrace. Českomoravská komoditní burza Kladno (www.cmkbk.cz) byla založena v roce 1995 v souladu se zákonem č. 229/92 Sb., o komoditních burzách na základě státního povolení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zemědělství ČR.

PZK BRNO a.s.

Činnost společnosti PZK BRNO a.s. je zaměřena na tři hlavní oblasti: Dodávky elektrotechnických materiálů z oblasti dopravy, telekomunikace, průmyslové automatizace a energetiky, poskytování příslušného technického poradenství. Výroba dílců a montážních sestav pro elektrotechnická a strojírenská zařízení, jako jsou například VN vypínače nebo výrobky s permanentními magnety. Vývoj speciálních výrobních zařízení a technologií. Materiálové zkušebnictví zaměřeno především na permanentní magnety a další dodávané materiály. Testování magnetických vlastností v akreditované laboratoři (ISO 17025), testování mechanických a korozních vlastností. Firma profituje z mnohaleté praxe svých zaměstnanců v projektových, vývojových a výzkumných útvarech předních tuzemských podniků s elektrotechnickým a strojírenským zaměřením. V současné době má společnost 40 stálých zaměstnanců, z toho více než polovina má vysokoškolské vzdělání. Pravidelně se zúčastňuje s vlastním stánkem mezinárodních veletrhů v ČR, Německu a USA.

RCD Radiokomunikace spol. s r. o.

Výzkum, vývoj a výroba radiokomunikačních zařízení v pásmu 40 MHz - 8 GHz. Návrhy, projektování, montáže a servis rádiových sítí. Integrace bezpečnostních a rádiových systémů pro ochranu kritické infrastruktury.

ROmiLL MICROWAVE s.r.o.

Společnost ROmiLL Microwave je předním evropským dodavatelem mikrovlnné technologie určené pro průmyslový mikrovlnný ohřev. Svá zařízení dodává do mnoha rozličných oborů, stručným výčtem například výroba pneumatik, gumárny, keramický průmysl, dřevozpracující průmysl, potravinářství, farmaceutika, chemický průmysl a další. Z konkrétních aplikací se pak jedná například o sušení, vulkanizaci, sterilizaci, mikrovlnné napařování, ohřev před dalším zpracováním, atp. Výhodou mikrovlnného ohřevu je prohřátí v celém objemu materiálu a z toho pramenící dosažená rychlost ohřevu a nová úroveň kvality zpracování.

SALTEK s.r.o.

SALTEK ® je přední českou společností specializující se na vývoj a výrobu ochran proti přepěťí. Nabízí komplexní sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran Typu 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci, telekomunikace, dopravní systémy, elektromobilitu a fotovoltaické aplikace.  

Výrobky SALTEK ® zajišťují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím a tím přinášejí bezpečnost a bezproblémový chod technologií, strojů a spotřebičů v průmyslu, telekomunikacích, datových centrech, kancelářských budovách i v běžných domácnostech.

SALTEK ® působí na českém trhu již od roku 1995. Úspěšné obchodní aktivity v zahraničí zajišťují dceřiné firmy SALTEK® TRADE a SALTEK® Slovakia.

Základem dynamického rozvoje firmy je vlastní vývoj výrobků. Tým zkušených vývojových expertů pracuje v testovací vývojové laboratoři s unikátními přístroji a technologiemi. Pro vývoj výrobků jsou používány nejmodernější materiály, konstrukční postupy, technologie a měřicí metody. Výroba je vybavena automatizovanými a robotickými pracovišti.

SALTEK ® klade důraz na kvalitu, ale i na design výrobků. Řada ochran proti přepětí s unikátním barevným značením byla oceněna designérskou cenou Red Dot ® 2014.

Schmitt a Schmitt, s.r.o.

Služby daňového poradenství. Zpracování daňových přiznání. Zastupování ve finančním řízení. Poradenství při řízení financí podniku a investičních strategiích podniku a osob. Poradenství při vedení účetnictví. Vedení finančního, mzdového a provozního účetnictví a zpracování závěrek. Zpracování a správa statutárních agend.

SOPO s.r.o.

Firma SOPO s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabývá se výrobou vinutých dílů elektromotorů. Díky své úzké specializaci, špičkovým technologiím a obrovskému know-how dokáže pokrýt veškeré portfolio vinutých dílů pro menší a střední elektromotory. Jedním z hlavních strategických cílů je zaujmout pozici evropského lídra v oblasti navíjení. Firma SOPO disponuje špičkovým technologickým vybavením, kombinuje stroje renomovaných světových výrobců s vlastními technologiemi, stroji a přípravky. Výše investic výhradně do nových technologií a technologických řešení v roce 2013 až 2015 činila přes 1 milion eur. SOPO neustále inovuje a zlepšuje své služby a má certifikaci dle ISO 9001:2008.

SpeechTech, s.r.o.

Společnost SpeechTech, s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem a aplikováním hlasových technologií postavených na výsledcích vlastního vývoje. Společnost nabízí: Počítačovou syntézu řeči (TTS), kterou je možno si vyzkoušet na http://www.speechtech.cz/cz/demo-tts. Využití nachází v telefonních aplikacích, v systémech poskytování informací, internetových reklamních kampaních, telemarketingu a dalších. Připravují se další jazyky; Hlasovou biomerii –  identifikaci osob podle hlasu; Automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR) v reálném čase, které je možno využívat pro rozpoznávání obsahu telefonních hovorů, pro on-line diktování do mikrofonu, pro přepis televizních pořadů nebo pro přepis řečových nahrávek; Automatické titulkování živě vysílaných televizních pořadů. Využívá Česká televize; Automatický diktovací systém pracující s více jak milionovým slovníkem na běžném osobním počítači; Interaktivní hlasové dialogové (IVR) systémy vybavené moduly ASR, TTS a modulem porozumění mluvené řeči umožňujícím uživateli komunikovat v přirozeném jazyce.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Škola je komplexní vzdělávací zařízení nadregionálního typu, která má již téměř sedmdesátiletou tradici v přípravě na povolání. Škola plní tyto funkce: nadregionální centrum vzdělávání s komplexními školskými službami, tj. včetně domova mládeže a stravováním; centrum celoživotního učení; místní komunitní centrum; domov mládeže a stravování pro žáky ostatních středních škol.

Technické obory: Telekomunikace - Mobilní aplikace; Inteligentní sítě a zařízení. Informační technologie - Informační technologie; Kybernetická bezpečnost; Mechanik informačních technologií. Zabezpečení dopravy - Mechanik zabezpečovacích zařízení; Elektromechanik.

Netechnické obory: Bankovnictví a pojišťovnictví - Bankovnictví a pojišťovnictví. Logistické a finanční služby - Logistika; Logistické a finanční služby; Logistika a přeprava.

Středoevropský technologický institut VUT v Brně

CEITEC – Středoevropský technologický institut je společným projektem Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity a dalších pěti partnerů z brněnských institucí. Špičkový projekt na vybudování moderní vědecko-výzkumné infrastruktury - CEITEC - je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných programů. 

Vysoké učení technické v Brně zodpovídá za dva, svojí velikostí i odborností velmi významné programy, pro které budou postaveny a vybaveny moderní laboratoře, včetně čistých prostor nejvyšších tříd, v areálu Univerzitního kampusu VUT Pod Palackého vrchem: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, Pokročilé materiály.