Členské organizace

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském (Bc.), magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.)studiu a probíhá v šesti studijních programech, jako např. Elektrotechnika a informatika, Softwarové technologie a management, Kybernetika a robotika a další. Výzkumné a vývojové práce jsou zajisťovány v následujících oblastech: měřicí systémy, akustické snímače (převodníky), pokročilé radiové systémy, podpora inteligentního rozhodování a řídicí systémy, CIM, robotika, řízení v reálném čase, modelování a řízení dynamických systémů, biomedicinské inženýrství, senzory a mikrosystémy, navrhování, modelování, simulace a diagnostika mikroelektronických a optoelektronických struktur, analýza a syntéza obvodů v A/D systémech, mikrovlnné technologie, technologie milimetrových vln, osvětlovací systémy, energetické systémy, řízení pohonů a jiné. Fakulta dále nabízí programy a kurzy pro podporu výuky, dalšího a vzdělávání, nejen doma, ale i v zahraničí. Zájemcům o celoživotní vzdělávání nabízí kurzy, které seznamují s vývojem v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Fakulta poskytuje VŠ vzdělání ve tříletém bakalářském (5 oborů: Automatizační a měřící technika, Elektronika a sdělovací technika, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, Teleinformatika) a dvouletém magisterském (8 oborů: Biomedicínské a ekologické inženýrství, Elektronika a rádiová komunikace, Elektroenergetika, Elektrotechnická výroba a management, Kybernetika, automatizace a měření, Mikroelektronika, Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika, Telekomunikační a informační technika) stud. prog. Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika a čtyřletém doktorském studijním programu Elektrotechnika a komunikační technologie (7 oborů: Kybernetika, automatizace a měření, Biomedicínská elektronika a biokybernetika, Elektronika a sdělovací technika, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, Teleinformatika, Teoretická elektrotechnika). Dále poskytuje VŠ vzdělání v tříletém bakalářském Biomedicínská technika a bioinformatika, dvouletém magisterském Biomedicínské inženýrství a bioinformatika a čtyřletém doktorském stud. prog. Biomedicínské technologie a bioinformatika. Dále nabízí tři tříleté bakalářské prog. Angličtina v elektrotechnice a informatice, Audio inženýrství a Informační bezpečnost.

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v tříletém bakalářském (Bc.), dvouletém magisterském (Ing.) a čtyřletém doktorském (Ph.D.) studijním programu Informační technologie. V bakalářském studijním programu se otevírá jeden obor, Informační technologie. Navazující magisterský studijní program je členěn na celkem 9 oborů, Bezpečnost informačních technologií, Bioinformatika a biocomputing, Informační systémy, Inteligentní systémy, Management a informační technologie, Matematické metody v informačních technologiích, Počítačová grafika a multimédia, Počítačové a vestavěné systémy, Počítačové sítě a komunikace. O studium v magisterském studijním programu se mohou ucházet absolventi bakalářského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření. Doktorský studijní program má jeden obor,Informační technologie. O studium v doktorském studijním programu Informační technologie se mohou ucházet absolventi magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování).

V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má akreditována práva konat habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství. Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje v oblasti vědy a výzkumu.

FCC průmyslové systémy s.r.o.

FCC průmyslové systémy je technicko - obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů, přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly jakosti. Našimi nejvýznamnějšími dodavateli jsou společnosti ADVANTECH, AAEON a AXUS, výrobci průmyslové a telekomunikační výpočetní techniky a systémů pro uložení dat i DataLogic, vedoucí firma v oblasti strojového vidění. Zastupujeme společnosti Westermo Teleindustri a HMS Industrial Networks AB, významné výrobce z oblasti průmyslových komunikací. Našimi zákazníky a obchodními partnery jsou firmy zabývající se systémovou integrací, projektováním a realizací řídicích systémů pro průmysl a telekomunikace, i samotné průmyslové podniky provádějící investiční výstavbu, rekonstrukce nebo údržbu ve vlastní režii. Od roku 1999 máme zaveden certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO-9001:2000.

FCC PUBLIC s. r. o.

 

FCC PUBLIC s. r. o., nakladatelství technické literatury, bylo založeno v roce 1991 s cílem zachovat tradici velmi úspěšných československých odborných časopisů ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR (zal. 1910) a ELEKTROTECHNIK (zal. 1946) sloučením obou titulů do nového časopisu ELEKTRO.

„Pokračujeme v díle těch, kteří byli první!“.

FCC Public nyní vydává odborné časopisy ELEKTRO a SVĚTLO a knižní tituly pojednávající o tématech elektrotechniky, osvětlování, alternativní energetiky, managementu apod., pořádá konference a odborné semináře. Vydávané tituly jsou informační a vzdělávací platformou pro širokou veřejnost, nezávisle na odbornosti, věku či postavení.

Webové stránky nakladatelství (www.odbornecasopisy.cz) nabízejí nejen informace z první ruky, ale i elektronické verze tištěných časopisů a tematických speciálů – přístupných každému, kdekoliv a jakkoliv. Na Internetu zaujímají vedoucí pozici v návštěvnosti a hodnocení mezi stránkami podobně zaměřených médií. Prostor v odborných časopisech a na webové stránce je kromě běžné náplně k dispozici také k prezentaci firem a jako volná tribuna pro odborné diskuse i k sdělování zpráv oborových společenstev a sdružení.

FLOWBOX s.r.o.

Naše poslání je naší misí, jsme FLOWBOX s.r.o., jsme dodavatelem jedinečného inteligentního řešení, jehož cílem je zajištění komfortu a odpovídajícího servisu pro své zákazníky při dosažení vlastníky požadovaného ekonomického výsledku.

Máme jasnou vizi. Být garantem specifického řešení energetického managementu s unikátním zákaznickým přístupem na trhu nejen v ČR. Mít stabilní a nákladově efektivní partnery a výhody takového partnerství následně přenášet na své zákazníky. V neposlední řadě se chovat při rozhodování efektivně a maximálně rozvíjet celou společnost, tedy počet spokojených klientů a objem úspěšných realizací.

FVE BS s.r.o.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě fotovoltaických elektráren, zprostředkování obchodu a služeb.

GIVERSDON s.r.o.

Vydavatelství odborného časopisu AZ ELEKTRO. Poskytování reklamních služeb spojených jak s odbornými reportážemi, zpracováním firemních prezentací, tak i grafickými návrhy, přípravou a tiskem propagačních materálů až po grafické zpracování a tisk produktových katalogů.

Hager Electro s.r.o.

Historie elektrotechnické značky Hager se začala psát v roce 1955, kdy bratři Hermann a Oswald Hagerovi společně se svým otcem Peterem Hagerem založili firmu jako ryze rodinný podnik. Již více než půl století stojí společnost Hager široce rozkročena a pevně zakotvena na výhodném pomezí Německa a Francie. Oficiální sídlo společnosti najdete ve francouzském Obernai.

Vlajkovou lodí značky Hager se staly především domovní rozvaděče a modulové přístroje, tzn. jističe, chrániče a další prvky pro bezpečné nakládání s energií. Společnost Hager je jedním z lídrů v oblasti moderní elektroinstalace, má na kontě více než 1600 patentů a celou řadu inovací a světových premiér.

Od 90. let díky úspěšným akvizicím přibyly do rodiny Hager systémy pro ukládání vedení Tehalit. Jedna z nejúspěšnějších akvizic v historii společnosti Hager se odehrála v roce 2010, kdy do portfolia Hager přibyly vypínače a domovní přístroje Berker. Společnost Berker je rovněž rodinnou firmou založenou v Německu, a to již v roce 1919! Za téměř století své existence má na kontě celou řadu patentů a prvenství, ale především designových ocenění.

V roce 2017 oslavila společnost Hager Electro 22 let svého působení v České republice.

HEDO Praha s.r.o.

HEDO Praha s.r.o. je překladatelská společnost zaměřená na technické překlady s letitými zkušenostmi se standardními i nestandardními jazyky. Navíc našim zákazníkům nabízíme další významnou službu a to vlastní zakázkový systém pro kompletní přehlednou administraci překladů. Specializujeme se na překlady v určitých technických oborech, kde disponujeme vysoce kvalitními prověřenými překladateli, kteří jsou vybaveni jak jazykovými, tak odbornými znalostmi v dané problematice. Překládáme veškeré typy technické dokumentace související s příslušným produktem zákazníka. Největší důraz klademe na kvalitu a spolehlivost dodání překládaných materiálů. 

Helukabel CZ s.r.o.

HELUKABEL® je jedním z největších evropských výrobců a dodavatelů v oblasti kabelů, vodičů a kabelového příslušenství. Tato německá firma disponuje velmi širokým sortimentem ve svém novém logistickém centru a je připravena ve velmi krátkém čase dodávat svoje výrobky zákazníkům na celém světě.

IMA s.r.o.

IMA se dlouhodobě profiluje jako nezávislé centrum zaměřené na vývoj a aplikace mikropočítačové elektroniky. Od svého založení v roce 1992 sdružujeme tým společníků a zaměstnanců navazující na vědecko – výzkumnou základnu bývalého státního podniku Tesla ELTOS a.s. S týmem 70 expertů jsme dnes předním dodavatelem identifikačních systémů pro českou firemní, veřejnou i státní sféru. Produkty na bázi NFC, stejně jako speciální elektroniku, dodáváme úspěšně do celého světa.

Ing. František Hýbner

Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení podniků a byl jsem jmenován (soudním) znalcem ve smyslu Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Provádím:

⇒Znalecké posudky

v oborech, odvětví a specializaci

oboru EKONOMIKA, odvětví Ceny a odhady se specializací MOV elektroniky, výpočetní techniky a odvětví Ceny a odhady se specializací  MOV strojů a výrobních zařízení,

oboru ELEKTRONIKA a oboru ELEKTROTECHNIKA, 
oboru TECHNICKÉ OBORY, odvětví Technické obory (různé), se specializací    posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění podpor podnikání.

Jsem členem poradního orgánu předsedy Krajského soudu Praha.

⇒Oponentní posudky a VaVaI

Jsem oponentem v seznamu oponentů MPO ČR a TA ČR ke zpracování oponentských posudků úkolů průmyslového výzkumu a vývoje v elektrotechnických oborech.

Jsem členem Rady resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Rady programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který realizuje Technologická agentura České republiky.

Jsem členem expertního týmu pro VaVaI Svazu průmyslu a dopravy ČR.


⇒Ekonomické a organizační poradenství

Zpracuji či zajistím studie  v oborech, ve kterých jsem jmenovaný soudní znalec.


Pozn.: Znalecké posudky a další služby jsou zpracovávány pouze v českém jazyce.

Kateřina Decknerová

Personalistika (nastavení, popis a realizace personálních procesů - nástup, zapracování, změny, vzdělávání, odměňování, motivace a hodnocení zaměstnanců), zajištění souladu s legislativou (např. BOZP, lékařské prohlídky), práce s vedoucími a rozvoj týmů.

Vzdělávání - lektor měkkých dovedností dle potřeb firmy (např. vedení a motivace týmu, předávání instrukcí podle metodiky TWI, prezentace, telefonování, vedení porad, moderace workshopů).

Speciální projekty: Manuál šéfa 4.0, skečnouting, myšlenkové mapy.

Individuální koučink.

KOPOS KOLÍN a.s.

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky, která již řadu desetiletí působí na českém trhu. Vznikla v roce 1996 a plynule navázala na předchozí existenci společnosti s ručeným omezeným Kopos Kablo Kolín. Ta vznikla privatizací státního podniku Kablo Kolín počátkem 90. let minulého století, ale historie této společnosti sahá až do období první republiky.

Po celou dobu své existence se soustředí především na výrobu elektroinstalačních úložných materiálů. Značka KOPOS se stala synonymem pro výrobky určené k použití v elektroinstalacích!

Elektroinstalační materiál je hlavním oborem společnosti, řadu let se však věnuje i výzkumu a vývoji v oblasti odstínění radiace v jaderných zařízeních výrobkem pod obchodním názvem NEUTROSTOP.

KPB INTRA s.r.o.

Vývoj, výroba a dodávky přístrojových transformátorů proudu a napětí. Výroba epoxidových dílců.

LASCAM systems s.r.o.

LASCAM se specializuje na komplexní dodávku automatizovaných linek, robotických buněk, jednoúčelových strojů se zaměřením na lasery a optické systémy. Společnost také distribuuje laserové stroje a optické zařízení pro průmysl a vědeckou sféru.

Naši odborníci mají zkušenosti s tradičními a netradičními laserovými aplikacemi, jako např. řezání, svařování, čištění, kalení nebo mikroobrábění. V rámci optických systémů jsme již dodali několik nestandardních zařízení pro optickou kontrolu nebo sestavili optiku, přesnou mechaniku nebo software pro významné české i německé výzkumné instituce.

Podstatná část činnosti společnosti je zaměřena na vlastní vývoj systémů do průmyslu. Příkladem je uvedení zařízení LASTIC na trh v polovině roku 2017, které slouží k bezkontaktnímu laserovému opracování plastů.

LASCAM má své technologické centrum o rozloze ca. 2000 m2 v Praze a přímé obchodní zastoupení na Slovensku, Maďarsku a Srbsku.

Local Project s.r.o.

Společnost Local Project s.r.o. zastupuje společnost „Elecond“, která byla založena v Ruské federaci v roce 1968. V současné době se jedná o předního ruského výrobce a dodavatele hliníkových a tantalových kondenzátorů na ruské trhy a také do zemí SNS pro různé aplikace. Hlavními zákazníky „Elecond“ jsou podniky z oblasti radio-elektronického průmyslu, telekomunikací, energetiky, zdravotnických prostředků, železničního průmyslu a dalších oborů. Systém managementu jakosti podniku splňuje požadavky GOST ISO 9001-2011, GOST RV 0015-002-2012, ES RD 009-2014, GOST R ISO / TU 16949-2009 (ISO / TS 16949: 2009).

LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Společnost LOGAREX Smart Metering, s.r.o., je česká firma založená v roce 2011. Jako vývojová, výrobní a dodavatelská firma se specializuje na pokrytí potřeb energetického odvětví se zaměřením na měření, zpracování a přenos dat. Společnost se zaměřuje na komplexní řešení požadavků zákazníka. Všechny technické činnosti firmy navazují na znalosti a dlouholeté zkušenosti vývojových a marketingových specialistů v oboru. Tyto zkušenosti zavazuji k dalšímu vývoji nových technologií a produktů, které budou splňovat potřeby českých i zahraničních zákazníků, a k dalšímu rozšiřování své působnosti především na zahraničních trzích.

LOGAREX Smart Metering, s.r.o., je certifikována Sdružením pro certifikaci systémů jakosti – CQS a to dle norem ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 14 001:2005. Společnost LOGAREX Smart Metering má také Certifikát systému managementu pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů dle směrnice MID (Measuring Instruments Directive).