Členské organizace

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování).

V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má akreditována práva konat habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství. Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje v oblasti vědy a výzkumu.

FCC průmyslové systémy s.r.o.

FCC průmyslové systémy je technicko - obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů, přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly jakosti. Našimi nejvýznamnějšími dodavateli jsou společnosti ADVANTECH, AAEON a AXUS, výrobci průmyslové a telekomunikační výpočetní techniky a systémů pro uložení dat i DataLogic, vedoucí firma v oblasti strojového vidění. Zastupujeme společnosti Westermo Teleindustri a HMS Industrial Networks AB, významné výrobce z oblasti průmyslových komunikací. Našimi zákazníky a obchodními partnery jsou firmy zabývající se systémovou integrací, projektováním a realizací řídicích systémů pro průmysl a telekomunikace, i samotné průmyslové podniky provádějící investiční výstavbu, rekonstrukce nebo údržbu ve vlastní režii. Od roku 1999 máme zaveden certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO-9001:2000.

FCC PUBLIC s. r. o.

 

FCC PUBLIC s. r. o., nakladatelství technické literatury, bylo založeno v roce 1991 s cílem zachovat tradici velmi úspěšných československých odborných časopisů ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR (zal. 1910) a ELEKTROTECHNIK (zal. 1946) sloučením obou titulů do nového časopisu ELEKTRO.

 

FCC PUBLIC nyní provozuje webový portál se zaměřením napříč elektrotechnickým průmyslem a příbuznými obory (energetika, automatizační technika, technika budov, výrobní technologie atd.). Tradičně vydává odborné časopisy ELEKTRO a SVĚTLO, a to v tištěné a online verzích, pořádá konference a odborné semináře.

 

Webový portál nakladatelství (www.odbornecasopisy.cz) nabízí nejen informace z první ruky, ale zpřístupňuje elektronické verze tištěných časopisů a tematických speciálů – každému, kdekoliv a jakkoliv. Doména Odbornecasopisy.cz zaujímá vedoucí pozici v návštěvnosti a hodnocení mezi stránkami podobně zaměřených médií. Prostor na webu a v časopisech je kromě běžné náplně k dispozici také k prezentaci firem a jako volná tribuna pro odborné diskuse či k sdělování zpráv oborových společenstev a sdružení. 

 

Od května 2020 provozuje portál Elektro 4.0 v doméně www.elektro40.cz s cílem zprostředkovat sdělování informací o moderních trendech v průmyslu – s důrazem na platformu Průmysl 4.0.

 

 

 

 

FLOWBOX s.r.o.

Naše poslání je naší misí, jsme FLOWBOX s.r.o., jsme dodavatelem jedinečného inteligentního řešení, jehož cílem je zajištění komfortu a odpovídajícího servisu pro své zákazníky při dosažení vlastníky požadovaného ekonomického výsledku.

Máme jasnou vizi. Být garantem specifického řešení energetického managementu s unikátním zákaznickým přístupem na trhu nejen v ČR. Mít stabilní a nákladově efektivní partnery a výhody takového partnerství následně přenášet na své zákazníky. V neposlední řadě se chovat při rozhodování efektivně a maximálně rozvíjet celou společnost, tedy počet spokojených klientů a objem úspěšných realizací.

FVE BS s.r.o.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě fotovoltaických elektráren, zprostředkování obchodu a služeb.

GIVERSDON s.r.o.

Vydavatelství odborného časopisu AZ ELEKTRO. Poskytování reklamních služeb spojených jak s odbornými reportážemi, zpracováním firemních prezentací, tak i grafickými návrhy, přípravou a tiskem propagačních materálů až po grafické zpracování a tisk produktových katalogů.

Hager Electro s.r.o.

Společnost Hager s německo-francouzskými kořeny a sídlem v německém Blieskastelu je více než 60 let specialistou na elektrické instalace v bytových a komerčních objektech.

 

Historie elektrotechnické značky Hager se začala psát v roce 1955, kdy bratři Hermann a Oswald Hagerovi společně se svým otcem Peterem Hagerem založili firmu jako ryze rodinný podnik.

 

Společnost Hager je jedním z lídrů v oblasti moderní elektroinstalace.

Vlajkovou lodí značky Hager se staly především domovní rozvaděče a modulové přístroje, tzn. především komponenty pro bezpečné nakládání s energií.

Společnost má na kontě více než 1600 patentů a celou řadu inovací a světových premiér. Od 90. let díky úspěšným akvizicím přibyly do rodiny Hager systémy pro ukládání vedení Tehalit. Jedna z nejúspěšnějších akvizic v historii společnosti Hager se odehrála v roce 2010, kdy do portfolia Hager přibyly vypínače a domovní přístroje Berker.

 

V roce 2020 oslavila společnost Hager Electro již 25 let svého působení v České republice. O české a slovenské zákazníky se stará tým obchodních, technických a marketingových specialistů.

HEDO Praha s.r.o.

HEDO Praha s.r.o. je překladatelská společnost zaměřená na technické překlady s letitými zkušenostmi se standardními i nestandardními jazyky. Navíc našim zákazníkům nabízíme další významnou službu a to vlastní zakázkový systém pro kompletní přehlednou administraci překladů. Specializujeme se na překlady v určitých technických oborech, kde disponujeme vysoce kvalitními prověřenými překladateli, kteří jsou vybaveni jak jazykovými, tak odbornými znalostmi v dané problematice. Překládáme veškeré typy technické dokumentace související s příslušným produktem zákazníka. Největší důraz klademe na kvalitu a spolehlivost dodání překládaných materiálů. 

Helukabel CZ s.r.o.

HELUKABEL® je jedním z největších evropských výrobců a dodavatelů v oblasti kabelů, vodičů a kabelového příslušenství. Tato německá firma disponuje velmi širokým sortimentem ve svém novém logistickém centru a je připravena ve velmi krátkém čase dodávat svoje výrobky zákazníkům na celém světě.

Hensel, s.r.o.

Kdykoli se zamyslíte nad tím, jak vyřešit rozvod elektrické energie v sektoru nízkého napětí v prostředích, kde byste se sami cítili v ohrožení nebo čelili velkému nepohodlí vlivem okolního prostředí (prach, vlhko, chemikálie, UV záření, vysoká teplota, atmosférické i mechanické vlivy), nabízí se řešení HENSEL.  Výrobky, zajišťující spolehlivé zapouzdření rozvodů elektrické energie a zařízení, jsou provedeny v kvalitních termoplastických materiálech a jsou testovány podle platných bezpečnostních norem EN a IEC. Kvalita a extrémní trvanlivost výrobků proslavila Hensel brzy po založení společnosti v Německu, v roce 1931. V současnosti firma operuje po celém světě pomocí dceřiných společností nebo sítě partnerů. V České republice vznikla dceřiná firma Hensel s.r.o. již v roce 1992 a zabývá se vedle distribuce výrobků Hensel také návrhem a výrobou distribučních rozváděčů, zásuvkových rozvodnic a řešení na míru dle požadavků. Jsme certifikovaná společnost dle ISO 9001: 2015. Svým zákazníkům poskytujeme řešení podle normy ČSN EN 61439, a tím přebíráme odpovědnost za návrh rozvaděče, ověření návrhu, sestavení, označení (výrobní štítek) i za vystavení prohlášení o shodě. Pro zákaznická řešení dodáváme prázdné rozvodnice dle ČSN EN 62208. Naše produkty distribuují všechny významné elektro velkoobchody v České i Slovenské republice.

Od roku 2018 zastupujeme společnost Mennekes, jako výhradní dovozce pro Slovensko a od roku 2019 pro Česko. Mennekes a Hensel je ideálním spojením z pohledu kvality i zaměření na zákazníka. Firma Mennekes byla založena v Německu v roce 1935 a soustředila se na propojovací prvky elektroinstalací, především vidlice, zásuvky, konektory pro průmyslové použití, a také víceúčelové zásuvkové kombinace.  Dnes dodává své výrobky do všech kontinentů prostřednictvím dceřiných společností nebo partnerů. V ČR a SR vás obslouží stejná síť velkoobchodů elektro jako pro společnost Hensel.

IMA s.r.o.

IMA se dlouhodobě profiluje jako nezávislé centrum zaměřené na vývoj a aplikace mikropočítačové elektroniky. Od svého založení v roce 1992 sdružujeme tým společníků a zaměstnanců navazující na vědecko – výzkumnou základnu bývalého státního podniku Tesla ELTOS a.s. S týmem 85 expertů jsme dnes předním dodavatelem identifikačních systémů pro českou firemní, veřejnou i státní sféru. Produkty na bázi NFC, stejně jako speciální elektroniku, dodáváme úspěšně do celého světa.

Ing. František Hýbner

Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení podniků a byl jsem jmenován (soudním) znalcem ve smyslu Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Provádím:

⇒Znalecké posudky

v oborech, odvětví a specializaci

oboru EKONOMIKA, odvětví Ceny a odhady se specializací MOV elektroniky, výpočetní techniky a odvětví Ceny a odhady se specializací  MOV strojů a výrobních zařízení,

oboru ELEKTRONIKA a oboru ELEKTROTECHNIKA, 
oboru TECHNICKÉ OBORY, odvětví Technické obory (různé), se specializací    posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění podpor podnikání.

Jsem členem poradního orgánu předsedy Krajského soudu Praha.

⇒Oponentní posudky a VaVaI

Jsem oponentem v seznamu oponentů MPO ČR a TA ČR ke zpracování oponentských posudků úkolů průmyslového výzkumu a vývoje v elektrotechnických oborech.

Jsem členem Rady resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Rady programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který realizuje Technologická agentura České republiky.

Jsem členem expertního týmu pro VaVaI Svazu průmyslu a dopravy ČR.


⇒Ekonomické a organizační poradenství

Zpracuji či zajistím studie  v oborech, ve kterých jsem jmenovaný soudní znalec.


Pozn.: Znalecké posudky a další služby jsou zpracovávány pouze v českém jazyce.

Kateřina Decknerová

Personalistika (nastavení, popis a realizace personálních procesů - nástup, zapracování, změny, vzdělávání, odměňování, motivace a hodnocení zaměstnanců), zajištění souladu s legislativou (např. BOZP, lékařské prohlídky), práce s vedoucími a rozvoj týmů.

Vzdělávání - lektor měkkých dovedností dle potřeb firmy (např. vedení a motivace týmu, předávání instrukcí podle metodiky TWI, prezentace, telefonování, vedení porad, moderace workshopů).

Speciální projekty: Manuál šéfa 4.0, skečnouting, myšlenkové mapy.

Individuální koučink.

KOPOS KOLÍN a.s.

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky, která již řadu desetiletí působí na českém trhu. Vznikla v roce 1996 a plynule navázala na předchozí existenci společnosti s ručeným omezeným Kopos Kablo Kolín. Ta vznikla privatizací státního podniku Kablo Kolín počátkem 90. let minulého století, ale historie této společnosti sahá až do období první republiky.

Po celou dobu své existence se soustředí především na výrobu elektroinstalačních úložných materiálů. Značka KOPOS se stala synonymem pro výrobky určené k použití v elektroinstalacích!

Elektroinstalační materiál je hlavním oborem společnosti, řadu let se však věnuje i výzkumu a vývoji v oblasti odstínění radiace v jaderných zařízeních výrobkem pod obchodním názvem NEUTROSTOP.

KPB INTRA s.r.o.

Vývoj, výroba a dodávky přístrojových transformátorů proudu a napětí. Výroba epoxidových dílců.

LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Společnost LOGAREX Smart Metering, s.r.o., je úspěšná, dynamicky rostoucí česká firma založená v roce 2011. Jako vývojová, výrobní a dodavatelská firma se specializuje na pokrytí potřeb energetického odvětví se zaměřením na měření, zpracování a přenos dat v prostředí IoT. Společnost se zaměřuje na komplexní řešení požadavků náročného zákazníka. Všechny technické činnosti firmy navazují na znalosti a dlouholeté zkušenosti vývojových a marketingových specialistů v oboru. Tyto cenné zkušenosti zavazuji k dalšímu vývoji nových generací technologií a produktů a k dalšímu rozšiřování své působnosti ve všech regionech Evropy.

Rozsáhlé zkušenosti z oblasti měření elektrické energie aplikujeme i do řešení systémů zákaznické elektromobility.

LOGAREX Smart Metering, s.r.o., je certifikována Sdružením pro certifikaci systémů jakosti – CQS a to dle norem ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016. Společnost LOGAREX Smart Metering má také Certifikát systému managementu pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů dle směrnice MID (Measuring Instruments Directive).

MESING, spol. s r.o.

Zakázková měřicí zařízení pro měření délek podle specifických požadavků zákazníka, jakými jsou dílenská i laboratorní měřidla a přístroje, kontrolní stanice a třídicí automaty, montážní automaty pro elektrotechnický průmysl. Samozřejmostí jsou systémy na bázi SPC, případně se zpětnou vazbou na obráběcí stroj. MESING je předním dodavatelem kalibračních měřidel a monopolním výrobcem indukčnostních délkových snímačů v České republice. MESING provádí i modernizaci různých starších měřidel a přístrojů.

MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Vývoj, výroba a prodej průmyslových šicích strojů. Široký sortiment strojů jednojehlových i dvoujehlových s vázaným stehem pro obuv, textil i galanterii. Šicí stroje sloupové pro šití prostorově tvarovaných dílů, ramenové šicí stroje, stroje ploché a stroje s klikatým stehem.

Misterine s.r.o.

Společnost Misterine dodává platformu pro rozšířenou realitu (Augmented Reality, AR), která automatizuje vytváření AR instrukcí, obsažených v systémech CAD a tradičních papírových manuálech, a která jsou využívána ve výrobě a údržbě komplexních průmyslových výrobků (od výroby rozvodných skříní k servisu leteckých motorů). Automaticky vytvářené AR instrukce mohou být zobrazeny na moderních zařízeních, jako je např. tablet, chytrý telefon, HoloLens či smart glasses. Naše řešení akceleruje výrobu nových zařízení a výrobků a jejich údržbu, bez nutnosti používat komplikované tištěné manuály a další tradiční sady instrukcí, a je využitelné ve všech průmyslových odvětvích (např. elektrotechnika, automotive, aerospace atd.). Využívání naší technologie přináší řadu benefitů – snižuje cenu práce, snižuje potřebu využívání vysoce vyškolené a kvalifikované pracovní síly, zkracuje servisní okna, urychluje montážní a servisní procesy a eliminuje lidskou chybu.

ModemTec s. r. o.

Společnost ModemTec s.r.o. se již přes 20 let úspěšně zabývá vývojem a výrobou zařízení pro komunikaci po stávajících nízkonapěťových i vysokonapěťových energetických rozvodech umožňujících spolehlivý přenos dat až na vzdálenosti několika desítek kilometrů. Nejnovější produkt z portfolia společnosti ModemTec s názvem PD Doctor monitoring se zaměřuje na online detekci a diagnostiku částečných výbojů.

PD Doctor monitoring
- zvyšuje provozní spolehlivost a bezpečnost dodávek el. energie
- snižuje produkci CO2 emisí
- snižuje provozní náklady / náklady na údržbu
- přispívá k predikci a prodloužení zbytkové životnosti systému
- ve spojení s využitím komunikace po VN vedení poskytuje unikátní komunikační kanál pro automatizaci a spolehlivé řízení distribuční sítě

PD Doctor monitoring přináší precizní a spolehlivou diagnostiku a monitoring izolačních stavů VN vedení a zařízení v rozvodnách a trafostanicích. Zvyšuje spolehlivost dodávky elektrické energie díky online detekci poškození el. vedení a okamžitě identifikuje a reportuje anomálie provozních stavů. Systém ukládá online data a plní tak i funkci "černé skříňky", kdy lze analyzovat historii průběhu provozních stavů, včetně událostí těsně před poruchou.

Online monitoringem částečných výbojů lze sledovat průběh degradace el. vedení a zařízení a včas indikovat potřebu zásahu a lépe tak naplánovat opravy. PD Doctor monitoring umožňuje snižování doposud nezbytných nákladů na profylaktiku až o desítky tisíc Kč na trafostanici ročně a eliminuje terénní výjezdy.

PD Doctor monitoring pomáhá chránit jakákoliv elektrická zařízení - generátory, el. motory, transformátory kabelové rozvody, vzdušné rozvody, vlastní rozvodny a stykovny. Online měření výrazně snižuje náklady na instalaci nových zařízení důsledným využívání technické životnosti stávajících zařízení. Ty tak lze bezpečně a spolehlivě provozovat až do fyzického (a nikoliv pouze teoretického a statistického) konce životnosti.