Členské organizace

ETD TRANSFORMÁTORY a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY – to jsou spolehlivé a moderní transformátory s know-how značky ŠKODA. Jsme jedinečným výrobcem a konstruktérem řadových i speciálních výkonových transformátorů, tlumivek a reaktorů s vlastním know-how, komplexní technologií a speciálním zkušebním zařízením v regionu střední Evropy. Máme přes 90 let zkušeností v oboru, z velké části pod značkou ŠKODA, a spokojené zákazníky po celém světě. Produkty: Třífázové regulační olejové transformátory výkon 10 až 350 MVA, napětí do 420 kV; Třífázové neregulační transformátory, výkon do 410 MVA, napětí do 420 kV; Jednofázové neregulační olejové transformátory, výkon třífázové sestavy do 1200 MVA, napětí do 420 kV; Regulační a neregulační transformátory zvláštního provedení; Autotransformátory, výkon do 400 MVA, napětí do 420 kV; Transformátory do lokomotiv; Pecní transformátory; Trakční tlumivky; Spouštěcí a speciální reaktory. Služby: Montáž transformátorů, revize, 24 hodinový servis; Modernizace a opravy transformátorů; Vysokonapěťová laboratoř a akreditovaná elektrotechnická zkušebna. Certifikace: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025, ISO 3834-2.

Exponex s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti marketingové komunikace se zaměřením na event a expo management. Realizujeme expozice po celém světě, organizujeme veletrhy, konference, české oficiální účasti v zahraničí. Jsme oficiální zástupce Mezinárodních veletrhů v Poznani pro Českou republiku.

Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně patří mezi vysoce progresivní a nejlépe hodnocená pracoviště v České republice. Samotná Univerzita patří mezi 5 % nejlépe hodnocených univerzit světa. Hlavní náplní práce je vysoce odborná edukační činnost korespondující s úrovní světového poznání synergicky propojená s excelentním aplikovaným výzkumem a praxí. Odbornou úroveň fakulty zajišťují tato pracoviště: Ústav informatiky a umělé inteligence, Ústav automatizace a řídicí techniky, Ústav elektroniky a měření, Ústav řízení procesů, Ústav počítačových a komunikačních systémů a Ústav bezpečnostního inženýrství. Díky velmi dobrým výsledkům v základním a aplikovaném výzkumu je Fakulta aplikované informatiky akreditována jako pracoviště umožňující habilitační (doc.) a jmenovací řízení (prof.) v oborech Aplikovaná informatika a Řízení strojů a procesů. Trvalý růst odborných kompetencí pracovníků je zajištěn aplikovaným talent managementem v souladu s baťovskými principy. V současné době je Fakulta akreditována poskytovat vysokoškolské vzdělání v těchto studijních programech: Softwarové inženýrství, Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci (specializace: Inteligentní systémy s roboty, Průmyslová automatizace), Informační technologie (specializace: Softwarové inženýrství, Kybernetická bezpečnost), Bezpečnostní technologie, systémy a management.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském (Bc.), magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.)studiu a probíhá v šesti studijních programech, jako např. Elektrotechnika a informatika, Softwarové technologie a management, Kybernetika a robotika a další. Výzkumné a vývojové práce jsou zajisťovány v následujících oblastech: měřicí systémy, akustické snímače (převodníky), pokročilé radiové systémy, podpora inteligentního rozhodování a řídicí systémy, CIM, robotika, řízení v reálném čase, modelování a řízení dynamických systémů, biomedicinské inženýrství, senzory a mikrosystémy, navrhování, modelování, simulace a diagnostika mikroelektronických a optoelektronických struktur, analýza a syntéza obvodů v A/D systémech, mikrovlnné technologie, technologie milimetrových vln, osvětlovací systémy, energetické systémy, řízení pohonů a jiné. Fakulta dále nabízí programy a kurzy pro podporu výuky, dalšího a vzdělávání, nejen doma, ale i v zahraničí. Zájemcům o celoživotní vzdělávání nabízí kurzy, které seznamují s vývojem v oblasti elektrotechniky a informatiky.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně poskytuje VŠ vzdělání ve všech stupních vzdělávacích činností, tj. v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Těžištěm výukových aktivit fakulty jsou studijní programy spadající do vzdělávacích oblastí Elektrotechnika, Kybernetika, Informatika a Energetika. V rámci podpory interdisciplinárního vzdělávání s přesahem do elektrotechniky jsou na fakultě akreditovány i mezioborové studijní programy z oblasti biomedicínského inženýrství, audio inženýrství nebo kybernetické bezpečnosti.

Výzkum a vývoj je soustředěn hlavně ve dvou výzkumných centrech CVVOZE a SIX, která jsou orientována zejména na následující odborné oblasti:

  • Elektronické komunikační technologie a komunikační systémy nových generací.
  • Elektrotechnologie, včetně mikroelektronických systémů a nanoelektroniky.
  • Automatizace technologií a procesů, včetně robotiky.
  • Energetika a výkonová elektronika a elektrotechnika.
  • Biomedicínské inženýrství.

 

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v tříletém bakalářském (Bc.), dvouletém magisterském (Ing.) a čtyřletém doktorském (Ph.D.) studijním programu Informační technologie. V bakalářském studijním programu se otevírá jeden obor, Informační technologie. Navazující magisterský studijní program je členěn na celkem 9 oborů, Bezpečnost informačních technologií, Bioinformatika a biocomputing, Informační systémy, Inteligentní systémy, Management a informační technologie, Matematické metody v informačních technologiích, Počítačová grafika a multimédia, Počítačové a vestavěné systémy, Počítačové sítě a komunikace. O studium v magisterském studijním programu se mohou ucházet absolventi bakalářského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření. Doktorský studijní program má jeden obor,Informační technologie. O studium v doktorském studijním programu Informační technologie se mohou ucházet absolventi magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování).

V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má akreditována práva konat habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství. Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje v oblasti vědy a výzkumu.

FCC PUBLIC s. r. o.

 

FCC PUBLIC s. r. o., nakladatelství technické literatury, bylo založeno v roce 1991 s cílem zachovat tradici velmi úspěšných československých odborných časopisů ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR (zal. 1910) a ELEKTROTECHNIK (zal. 1946) sloučením obou titulů do nového časopisu ELEKTRO.

 

FCC PUBLIC nyní provozuje webový portál se zaměřením napříč elektrotechnickým průmyslem a příbuznými obory (energetika, automatizační technika, technika budov, výrobní technologie atd.). Tradičně vydává odborné časopisy ELEKTRO a SVĚTLO, a to v tištěné a online verzích, pořádá konference a odborné semináře.

 

Webový portál nakladatelství (www.odbornecasopisy.cz) nabízí nejen informace z první ruky, ale zpřístupňuje elektronické verze tištěných časopisů a tematických speciálů – každému, kdekoliv a jakkoliv. Doména Odbornecasopisy.cz zaujímá vedoucí pozici v návštěvnosti a hodnocení mezi stránkami podobně zaměřených médií. Prostor na webu a v časopisech je kromě běžné náplně k dispozici také k prezentaci firem a jako volná tribuna pro odborné diskuse či k sdělování zpráv oborových společenstev a sdružení. 

 

Od května 2020 provozuje portál Elektro 4.0 v doméně www.elektro40.cz s cílem zprostředkovat sdělování informací o moderních trendech v průmyslu – s důrazem na platformu Průmysl 4.0.

 

 

 

 

FLOWBOX s.r.o.

Naše poslání je naší misí, jsme FLOWBOX s.r.o., jsme dodavatelem jedinečného inteligentního řešení, jehož cílem je zajištění komfortu a odpovídajícího servisu pro své zákazníky při dosažení vlastníky požadovaného ekonomického výsledku.

Máme jasnou vizi. Být garantem specifického řešení energetického managementu s unikátním zákaznickým přístupem na trhu nejen v ČR. Mít stabilní a nákladově efektivní partnery a výhody takového partnerství následně přenášet na své zákazníky. V neposlední řadě se chovat při rozhodování efektivně a maximálně rozvíjet celou společnost, tedy počet spokojených klientů a objem úspěšných realizací.

FVE BS s.r.o.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě fotovoltaických elektráren, zprostředkování obchodu a služeb.

GIVERSDON s.r.o.

Vydavatelství odborného časopisu AZ ELEKTRO. Poskytování reklamních služeb spojených jak s odbornými reportážemi, zpracováním firemních prezentací, tak i grafickými návrhy, přípravou a tiskem propagačních materálů až po grafické zpracování a tisk produktových katalogů.

Hager Electro s.r.o.

Společnost Hager s německo-francouzskými kořeny a sídlem v německém Blieskastelu je více než 60 let specialistou na elektrické instalace v bytových a komerčních objektech.

 

Historie elektrotechnické značky Hager se začala psát v roce 1955, kdy bratři Hermann a Oswald Hagerovi společně se svým otcem Peterem Hagerem založili firmu jako ryze rodinný podnik.

 

Společnost Hager je jedním z lídrů v oblasti moderní elektroinstalace.

Vlajkovou lodí značky Hager se staly především domovní rozvaděče a modulové přístroje, tzn. především komponenty pro bezpečné nakládání s energií.

Společnost má na kontě více než 1600 patentů a celou řadu inovací a světových premiér. Od 90. let díky úspěšným akvizicím přibyly do rodiny Hager systémy pro ukládání vedení Tehalit. Jedna z nejúspěšnějších akvizic v historii společnosti Hager se odehrála v roce 2010, kdy do portfolia Hager přibyly vypínače a domovní přístroje Berker.

 

V roce 2020 oslavila společnost Hager Electro již 25 let svého působení v České republice. O české a slovenské zákazníky se stará tým obchodních, technických a marketingových specialistů.

HEDO Praha s.r.o.

HEDO Praha s.r.o. je překladatelská společnost zaměřená na technické překlady s letitými zkušenostmi se standardními i nestandardními jazyky. Navíc našim zákazníkům nabízíme další významnou službu a to vlastní zakázkový systém pro kompletní přehlednou administraci překladů. Specializujeme se na překlady v určitých technických oborech, kde disponujeme vysoce kvalitními prověřenými překladateli, kteří jsou vybaveni jak jazykovými, tak odbornými znalostmi v dané problematice. Překládáme veškeré typy technické dokumentace související s příslušným produktem zákazníka. Největší důraz klademe na kvalitu a spolehlivost dodání překládaných materiálů. 

Helukabel CZ s.r.o.

HELUKABEL® je jedním z největších evropských výrobců a dodavatelů v oblasti kabelů, vodičů a kabelového příslušenství. Tato německá firma disponuje velmi širokým sortimentem ve svém novém logistickém centru a je připravena ve velmi krátkém čase dodávat svoje výrobky zákazníkům na celém světě.

IMA s.r.o.

IMA byla založena v roce 1992, kromě výzkumu a poskytování vývojových služeb v oblasti SW a HW se IMA pohybuje v segmentu identifikačních systémů.

V roce 2017 začala IMA spolupracovat s německou společností WITTE Automotive na inovativních systémech pro rozpoznávání gest.

Převzetím 24% podílu v IMA rozšířila  Witte Automotive v srpnu 2018 své portfolio v segmentu řídících jednotek a senzorů.

K 1. 1. 2021 převzala WITTE Automotive 100% podíl společnosti IMA a ta se tak stala plnohodnotným členem konsorcia WITTE Automotive.

Výrobky společnosti IMA používá mnoho firem, ale také úřadů a škol k řízení přístupových práv, kontrole přístupu a evidenci dat. 

Naše technologie byly instalovány u známých společností, jako jsou Škoda, Siemens či Foxconn.

Ing. František Hýbner

Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení podniků a byl jsem jmenován (soudním) znalcem ve smyslu Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Provádím:

⇒Znalecké posudky

v oborech, odvětví a specializaci

oboru EKONOMIKA, odvětví Ceny a odhady se specializací MOV elektroniky, výpočetní techniky a odvětví Ceny a odhady se specializací  MOV strojů a výrobních zařízení,

oboru ELEKTRONIKA a oboru ELEKTROTECHNIKA, 
oboru TECHNICKÉ OBORY, odvětví Technické obory (různé), se specializací    posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění podpor podnikání.

Jsem členem poradního orgánu předsedy Krajského soudu Praha.

⇒Oponentní posudky a VaVaI

Jsem oponentem v seznamu oponentů MPO ČR a TA ČR ke zpracování oponentských posudků úkolů průmyslového výzkumu a vývoje v elektrotechnických oborech.

Jsem členem Rady resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Rady programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který realizuje Technologická agentura České republiky.

Jsem členem expertního týmu pro VaVaI Svazu průmyslu a dopravy ČR.


⇒Ekonomické a organizační poradenství

Zpracuji či zajistím studie  v oborech, ve kterých jsem jmenovaný soudní znalec.


Pozn.: Znalecké posudky a další služby jsou zpracovávány pouze v českém jazyce.

JSM Solutions s.r.o.

JSM Solutions se soustředí na tyto oblasti:

 

Consulting:

 

Nabízíme službu s cílem prověření vhodného návrhu průmyslového robota pro Vaše řešení. Mnohdy se stane, že díky špatně navrženému technickému řešení (nástroj robota a rychlost pohybů) je průmyslový robot v provozu přetěžován, což má za důsledek jeho kratší životnost a zbytečné náklady na údržbu.

 

Networking:

 

Díky více jak deseti rokům v oboru robotiky a automatizace dokážeme zprostředkovat dodavatelské firmy úzce zaměřené na vhodné řešení ve výrobním procesu. Díky vhodnému partnerovi vždy získáte vysokou kvalitu za tu nejlepší cenu na trhu.

 

Obchod:

 

Nabízíme k prodeji zánovní průmyslové roboty pro Vaše řešení. Výhodou zánovních robotů je dostupná cena a termín dodání. Roboti skladem dokážeme expedovat v řádech jednotek dnů. Díky široké síti partnerů, kteří obchodují s použitými roboty, dokážeme také vyhledat přesný typ robota dle Vašeho zadání.

 

Education:

 

Nabízíme roboty a robotické buňky vhodné pro střední průmyslové školy a Vysoké školy. Vybavíme tak Vaše laboratoře průmyslovým robotem, PLC a SW přesně podle Vašich potřeb.

KOPOS KOLÍN a.s.

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky, která již řadu desetiletí působí na českém trhu. Vznikla v roce 1996 a plynule navázala na předchozí existenci společnosti s ručeným omezeným Kopos Kablo Kolín. Ta vznikla privatizací státního podniku Kablo Kolín počátkem 90. let minulého století, ale historie této společnosti sahá až do období první republiky.Po celou dobu své existence se soustředí především na výrobu elektroinstalačních úložných materiálů. Značka KOPOS se stala synonymem pro výrobky určené k použití v elektroinstalacích! Elektroinstalační materiál je hlavním oborem společnosti, řadu let se však věnuje i výzkumu a vývoji v oblasti odstínění radiace v jaderných zařízeních výrobkem pod obchodním názvem NEUTROSTOP.


KPB INTRA s.r.o.

Vývoj, výroba a dodávky přístrojových transformátorů proudu a napětí. Výroba epoxidových dílců.

LJ FUTURE a.s.

Konzultační a poradenská činnost v oblasti digitální transformace firem, energetického managementu a krizového finančního řízení.