Členské organizace

TESLA, akciová společnost

Vyrábíme a dodáváme: anténní systémy, radioreléové spoje, mobilní úpravny vody a automatické plničky a vyfukovačky PET lahví. Dále nabízíme: TV a rozhlasové vysílače, solární technologie, solární elektárny, externí montáže radiotechnických a zabezpečovacích zařízení. Produkce vojenské elektroniky, tendry v CZ i v zahraničí, vysoká kvalita, ochranná známka, certifikace dle ISO 9001:2000, 9001-2008, 14001-2004.

TVF, s.r.o.

TVF, s.r.o. je televizní a reklamní společnost z Brna, která se zabývá kompletní tvorbou audiovizuálních pořadů, zejména TV reportáží a videomarketingem. Vyrábíme různé videofilmy, videospoty, TV pořady, reklamy a sponzoring. Natáčíme kdekoli v ČR i v zahraničí.

Produkujeme také rozhlasovou a internetovou reklamu a zajišťujeme nákup vysílání.

Pravidelně natáčíme na všech významnějších veletrzích (MSV, Amper, FOR ARCH, stavební veletrhy …). Vyrobená videa dlouhodobě umísťujeme na internetových TV s vysokou sledovaností. Video propojíme s webem a předáme v elektronické podobě pro Facebook, Instagram …

 

PODÍVEJTE SE na naše TV pořady: https://www.youtube.com/user/TVFBrno 

„TVFBrno“ funguje jako tematická televize, kde si diváci mohou vybrat z cca 1.500 pořadů. Řada z nich je v různých jazykových verzích. Kanál má desetitisíce pravidelných diváků a jeho denní sledovanost se pohybuje v mnoha tisících zhlédnutí! Zaměřujeme se zejména na lidi se středními a vyššími příjmy, na podnikatele, manažery a osoby s rozhodujícími pravomocemi ve firmách a institucích, školách, státní a veřejné správě, cestovním ruchu … YouTube je mezinárodní a proto máme diváky z celého světa, včetně zahraničních manažerů působících v ČR. Videa dále uveřejňujeme např. na StreamTech.tv … a propojíme s vámi používanými weby, Facebookem, Instagramem ...

Základní nabídka TV reportáže:

TV reportáž ve stopáži 3 až 5 min. nabízíme v ceně: 24.000,- až 30.000,- Kč + DPH, včetně uveřejnění na internetových TV po dobu 2 a více let. V ceně je půldenní natáčení v Brně či Praze. Při natáčení s delším dojezdem se připočítává cestovné.

U náročnějších videofilmů je nutné udělat kalkulaci dle vašeho jednoduchého zadání.

Videa necháváme na internetových TV minimálně 2 roky.

UniControls a.s.

Společnost UniControls se zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech dopravy, energetiky a průmyslového řízení (plynárenství,  elektrárenství, vodárenství atd.). Specializuje se hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích, systémovou integraci komunikačních, řídicích, informačních a diagnostických systémů, systémů dispečerského řízení, výzkumu a vývoje zákaznických řešení. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážními technologiemi, je držitelem certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Společnost je aktivní na zahraničních trzích (např. Čína, evropské země, Japonsko, Rusko, státy Latinské Ameriky) a spolupracuje s nadnárodními firmami. UniControls je členem UNIFE, ACRI, Svazem průmyslu a dopravy ČR a řady dalších mezinárodních a národních organizací.

Veletrhy Brno, a.s.

Veletrhy Brno (BVV) jsou nejvýznamnější veletržní správou v ČR a ve střední Evropě. Společnost provozuje brněnské výstaviště, které patří k největším světovým výstavištím, a organizuje mezinárodní oborové veletrhy jako MSV/AUTOMATIZACE. Na brněnském výstavišti se koná jako hostující akce elektrotechnický veletrh AMPER. Elektrotechnický průmysl je také významně zastoupen na akci IBF. Kromě organizace veletrhů poskytuje společnost Veletrhy Brno technické služby, výstavbu expozic vystavovatelům v tuzemsku a zahraničí včetně kolektivních účastí firem z oblasti elektrotechnického průmyslu. Prostory brněnského výstaviště lze také využít k pořádání prestižních firemních akcí.

ZPA Smart Energy a.s.

ZPA Smart Energy a.s. je významným výrobcem a dodavatelem elektroměrů, přijímačů HDO, softwaru pro dálkový sběr dat ReadEn, systému řízení spotřeby energie AMR/AMM a dalších moderních měřících systémů. Výrobky firmy jsou cíleně zaměřeny na měření a ovládání elektrické energie. Firma dále nabízí vývoj a výrobu maloseriových (kusových) zařízení, která jsou připravována na míru dle požadavků zákazníků. Společnost sídlí ve východních Čechách v Trutnově, další pracoviště a pobočka je v Praze. Firma zaujímá na českém trhu výsadní postavení a prosazuje se i v zahraničí. Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,ČSN OHSAS 18001: 2008, ČSN ISO/IEC 27001:2014 a dále vlastní Certifikát o systému managementu jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení (testování) elektroměrů dle směrnice MID (Directive 2014/32/EU).